• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:38
  • تاريخ :

مادربزرگ

435 قبل از میلاد مسیح

به : مادر بزرگ، مسوپا

شما یکی از بهترین مشتری های ما هستید. شاید پیش گویی درست برنده مسابقات باعث شده است تا دوباره برای مشورت برگردید.

اما خلاصه پیشگویی ما این است : کارنیتا مرد بیچاره گریانی را خواهد دید.

 

گرامپوس عاقبت بدی خواهد داشت. تو با غریبه سیاه موی قد بلندی ملاقات خواهی کرد.

پولی فوس خیانت خواهد کرد.

پیشگوی معبد دلفی

بازگشت

 

UserName