• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:38
  • تاريخ :

دختر

435 قبل از میلاد مسیح

به : دخترم، کارنیتا

افسوس و صد افسوس . پدربزرگ در گذشت. باید شجاع باشی. گریه نکن، او خیلی پیر بود.

پدرت پولی فوس به او خیانت کرد. سربازان همه جا به دنبال دوستان آلکیبیادس بودند و پدرت مخفی گاه او را لو داد.

نمی دانم چه فکری کنم. شوهرم به پدر خودش خیانت کرده است. خطر همه جا در کمین است.

شوهر تو هم دوست آن ملعون بود. تو هم باید فرار کنی!

مادرت، آپالا

بازگشت

 

UserName