• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:38
  • تاريخ :

دختر

دختر

من هم دیگر باید به مدرسه بروم. من مجبورم در سرباز خانه زندگی کنم. نمی دانم باید انتظار چه چیزی را داشته باشم. اما می‌دانم که قرار است کشتی، ژیمناستیک و مهارتهای مبارزه را یاد بگیرم.

دختر

آنها می‌خواهند مرا قوی کنند.

اسپارتی‌ها عقیده دارند که زنان جوان قدرتمند، بچه های قوی به دنیا می‌آورند. وقتی هجده ساله شوم، اگر در امتحان آمادگی بدنی و مهارتی قبول شوم، شوهر خواهم کرد و به من اجازه خواهند داد تا به خانه خودم برگردم ؛ حتی اگر شوهرم با من زندگی نکند.

بازگشت

UserName