• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:37
  • تاريخ :

دختر

435 قبل از میلاد مسیح

به : پولونیای زیبا

 

به زودی وقت شورش ما بردگان می‌رسد. ما دیگر از اموال اسپارت نیستیم. ما آزاد خواهیم شد و مانند شیری غران برای آزادی خود خواهیم جنگید. حتی پلیس مخفی هم از نقشه های ما خبر ندارد.

 

منتظر من باش.

 

دوستدارت تپیراموس

 

بازگشت

UserName