• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:37
  • تاريخ :

پدر

پدر

در هفده سال گذشته، کارنیتا جزو اموال من بود. حالا او به دیومدس تعلق دارد که پنجاه ساله است.

 

جهزیه اش را ترتیب داده ام و جشن عروسی هم به راه است. دیومدس راجع به خانه خیلی چانه زد، ولی عاقبت به توافق رسیدیم.

 

امشب آلکیبیادس را در جشن خواهم دید...

بازگشت

UserName