تبیان، دستیار زندگی
منبت کاری در ادوار کهن
منبت کاری در ادوار کهن
منبت کاری در ادوار کهن
منبت کاری با چوب یکی از ظریف ترین صنایع دستی است که تلفیقی از هنر و حوصله هنرمندانی است که با مواد اولیه ی ارزان و ساده، محصولاتی با ارزش خلق می کنند. در این مقاله می توانید با سابقه این هنر زیبا در ایران پیش از اسلام آشنا شوید.
منبر مسجد گوهرشاد
منبر مسجد گوهرشاد
منبر مسجد گوهرشاد
مسجد گوهر شاد مشهد، از بناهای شاهکار قرن نهم و دوران تیموری است. در این مسجد منبری وجود دارد که تماما بدون استفاده از میخ با چوب گردو و گلابی ساخته شده است
مواد اولیه در منبت كاری
مواد اولیه در منبت كاری
مواد اولیه در منبت كاری
.قسمت های مهم یك درخت .مقاطع سه گانه چوب .چوب های فشاری و كششی .رطوبت چوب چوب: مهمترین ماده اولیه در منبت كاری چوب است. انتخاب چوب در منبت كاری یكی از مراحل مهم منبت كاری می باشد. بایدسعی شود چوبی كه برای منبت كاری انتخاب می...
هنرمنبت كاری
هنرمنبت كاری
هنرمنبت كاری
مقدمه كلمه ی منبت به معنی كنده كاری روی چوب می باشد و منبت كار كسی است كه روی چوب عمل كنده كاری را انجام می دهد. این فن ، سابقه ای بسیار طولانی دارد؛ تا حدی كه آغاز تاریخ منبت را می توان به زمانی نسبت داد كه انسان برای اولین...