• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:36
  • تاريخ :

نگارش خط میخی

حدود پنج هزار سال پیش، مردم بین النهرین نوعی نگارش را برای ضبط و رد و بدل کردن اطلاعات ابداع کردند.

نگارش خط میخی

اولین نوع نگارش بر پایه تصویرنگارها بود و برای انتقال اطلاعات پایه در مورد غلات و مالیاتها به کار می رفت.

نگارش خط میخی

در طول زمان، نیاز به نوشتن تغییر کرد و نگارشی به نام خط میخی پدید آمد.

طی هزاران سال، کاتبان بین النهرینی گزارش وقایع روزانه، نجومی، و ادبی را روی لوحهای گلی ثبت کردند. و خط میخی توسط مردم بین النهرِین در زبانهای گوناگون به کار برده شد.  

 

یاد گرفتن خط میخی

 

پیشرفت نگارش

مردم جنوب بین النهرین کسانی هستند که اولین سیستم نگارش را در جهان پدید آوردند. این سیستم برای ثبت اطلاعات به وجود آمد.

نگارش خط میخی

این سیستم نگارش با تصاویر یا علامتهایی آغاز شد که بر روی گل کشیده می شدند. این نشانه ها در طول سالها تغییر کردند، و این داستان ، ماجرایی است که برای یک علامت رخ داده است.

مترجم: ساناز فرهنگی

بازگشت به صفحه اصلی

UserName