• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:34
  • تاريخ :

جاها عوض

جاها عوض

جاها عوض

مساله جاها عوض یک مساله قدیمی است که به Traffic Jam معروف است. مساله این است که در عرض یک رودخانه 7 تخته سنگ وجود دارد. 6 نفر مانند شکل زیر روی این تخته سنگها ایستاده اند، سه نفر سمت راست و سه نفر سمت چپ و تخته سنگ وسطی خالی است.

جاها عوض

آنهایی که سمت راست ایستاده اند می‌خواهند به سمت چپ بروند و آنهایی که سمت چپ ایستاده اند می‌خواهند به سمت راست بروند. موقعیت مورد نظر افراد در شکل زیر آمده است.

همه افراد در حرکتشان باید از قوانی زیر تبعیت کنند وگرنه به آب می‌افتند!

• بعد از هر حرکت، هر کس باید روی یک تخته سنگ باشد.

• روی هر تخته سنگ فقط یک نفر می‌ایستد.

• در هر حرکت فقط یک نفر جابجا می‌شود.

• در هر حرکت فقط یک نفر جابجا می‌شود.

• هر کس در یک حرکت می‌تواند یک یا دو خانه به سمت راست یا چپ برود این در صورتی است که آن خانه خالی باشد. یعنی پریدن از روی یک نفر مجاز است.

• پریدن از روی بیش از یک نفر غیر ممکن است.

برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید.

 

در applet بالا می‌توانید با کلیک کردن روی هر نفر او را به خانه خالی ببرید. آیا می‌توانید مساله را حل کنند و افراد را به موقعیت نهایی برسانید؟ سعی کنید تعداد حرکتهای لازم برای رسیدن همه افراد به موقعیت نهایی را به کمترین تعداد برسانید. اگر بتوانید این کار را انجام دهید، کامپیوتر به شما پیغام " Completed in least Number of Moves " می‌دهد. اگر حل مساله برایتان سخت است، سطح دشواری آن را در قسمت level of Difficalty تغییر دهید و با مسأله ساده تر یعنی پنج تخته سنگ و دو نفر در هر طرف شروع کنید. با کلیک کردن روی show History می‌توانید توالی حرکتهایی که انجام داده اید را مشاهده کنید. بررسی حرکتهای انجام شده به شما کمک می‌کند تا حرکتهای اضافی را تشخیص دهید و در دور بعدی این حرکتها را حذف کنید.

UserName