تبیان، دستیار زندگی
سابق استقلال درباره بازی دربی حضور بازیكنان با تجربه علاوه بر زیباتر شدن مسابقه استقلال و پرسپولیس باعث كم شدن حاشیه این بازی خواهد شد . ناصرحجازی دروازبان ومربی سابق استقلال با بیان این مطلب ، افزود: پیش بینی من این است كه ا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نظرات ناصر حجازی مربی و درواز بان سابق استقلال درباره بازی دربی

حضور بازیكنان با تجربه علاوه بر زیباتر شدن مسابقه استقلال و پرسپولیس باعث كم شدن حاشیه این بازی خواهد شد .

ناصرحجازی دروازبان ومربی سابق استقلال با بیان این مطلب ، افزود: پیش بینی من این است كه این باردوتیم بازی خوبی را ارائه خواهند كرد و بعد ازسالها می توانیم فوتبال زیبایی را ازدوتیم پرطرفدارفوتبال كشورشاهد باشیم.

حجازی افزود: همه شرایط برای انجام یك مسابقه جذاب مهیاست وفقط امیدوارم تماشاگران هم بارفتارمناسب وشایسته خودشان به ایجاد یك فضای روانی مناسب كمك كنند واین مسابقه بهترین بازی لیگ لقب بگیرد.

دروازبان نامدار فوتبال ایران درباره نقاط ضعف دوتیم گفت: هردوتیم ازنقاط ضعف مشتركی برخوردارند ومطمئنا مربیان این ضعفها را می دانند وبرای برطرف كردن آنها تلاش می كنند.

حجازی درادامه به ضعف دفاع پرسپولیس اشاره كرد وگفت: پرسپولیس با وجود بازیكنان با تجربه ای كه درخط دفاع دارد ، روی كارهای سرعتی بسیار آسیب پذیر نشان داده است و اگراستقلال دراین بازی بازیكنان سرعتی مثل اكبرپوررا دراختیار داشت ، می توانست ازاین نقطه دروازه پرسپولیس را باز كند.

پیشكسوت تیم استقلال در پایان گفت: دربازی روزجمعه هرتیمی كه بتواند براحساساتش غلبه كند وبازی طبیعی اش راانجام دهد ، برنده بازی خواهد بود وبه اعتقاد من بازیكنان با تجربه نقش تعیین كننده ای خواهند داشت.

نظرات فرشاد پیوس گلزن سابق پرسپولیس درباره بازی دربی

آمادگی بدنی، جنگندگی و استفاده بهتر از موقعیت ها سه عاملی است كه تیم پیروز بازی روز جمعه را تعیین می كند .

فرشاد پیوس بهترین گلزن سالهای اخیر پرسپولیس ومربی تیم پاس با بیان این مطلب ، افزود: دوتیم ازمهره های خوب وارزشمندی برخوردارند وتصور می كنم امسال استقلال و پرسپولیس از سالهای قبل بازی بهتررا به نمایش بگذارند. دراین بازی ، مركز زمین ازاهمیت بالایی برخوردار است وتیمی كه بتواند دوندگی وجنگندگی میانه میدان را ازآن خود كند برنده این بازی خواهد بود.

مهاجم گلزن سالهای گذشته پرسپولیس با مقایسه قدرت دو تیم گفت: به نظرمن پرسپولیس سرترازاستقلال است واگرنفربه نفرهم این دوتیم را با یكدیگرمقایسه كنیم پرسپولیس شرایط بهتری دارد. خط حمله پرسپولیس نقطه قوت این تیم است وبا مشكلاتی كه استقلال دردفاع دارد وگلزدن به این تیم چندان دشوار نیست.

پیوس بااشاره به ضعف درون دروازه پرسپولیس گفت: ساشا ایلیچ دروازه بانی نیست كه درسطح پرسپولیس باشد. درهمین چند مسابقه به خوبی مشخص شد كه اودروازه بانی نیست كه تعریفش را می كردند. به نظر من اكثر گلهایی كه پرسپولیس دریافت كرده روی اشتباهات اوبوده است. امیدوارم این ضعف پرسپولیس دراین بازی دردسرساز نشود.

مربی تیم پاس تاكید كرد: دراین بازی معمولا موقعیت های زیادی نصیب یك مهاجم نمی شود وهرتیمی كه ازاین موقعیت ها بهتر استفاده كند وهوشیارترباشد برنده مسابقه خواهد شد.

گلزن تاریخی باشگاه پرسپولیس درباره خط حمله این تیم گفت: با وجود علی دایی تصور نمی كنم پرسپولیس مشكلی دركارگلزنی داشته باشد، ضمن اینكه جواد كاظمیان، سلمانی، اصلانیان وجباری هركدام ویژگی های خاصی دارند وحضورشان دركنار دایی به قدرتمند شدن خط حمله پرسپولیس كمك می كند وتصورمن این است دفاع استقلال با شرایطی كه دارد سخت بتواند مقابل مهاجمین پرسپولیس مقاومت كند.

پیوس درپایان درباره نتیجه این بازی گفت: اگرهمه چیزروند طبیعی خودش را طی كند پرسپولیس 1-2 این مسابقه را برنده خواهد شد.