• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:33
  • تاريخ :

نقاط تقاطع - ادامه

درباره سوال اول کوتاه ترین بازی شناخته شده شامل 9 حرکت است. سعی کنید این حرکت‌ها را پیدا کنید. بعد از سعی کافی می‌توانید حرکت‌ها را درApplet زیر با زدن دکمه حرکت یک به یک ببینید. اگر بازی کوتاه تری پیدا کردید با ما تماس بگیرید.

اما سوال بعد، شکل زیر موقعیتی شامل 24 مهره را نشان می دهد که در آن هیچ حرکتی ممکن نیست. البته این موقعیت در بازی اتفاق نمی افتد.

نقاط تقاطع - ادامه

و در باره سوال سوم، موقعیت های زیادی با این شرایط وجود دارند که می ‌توانید برای پیدا کردن آن‌ها تلاش کنید. این هم یکی دیگر از این موقعیت هاست. فکر می‌کنید چرا این موقعیت قابل دستیابی نیست؟

نقاط تقاطع - ادامه

 

نقاط تقاطع - ادامه 

UserName