تبیان، دستیار زندگی
وقتی با جنگل بی در و پیکری از اطلاعات مثل اینترنت سر و کار داشته باشید و قرار باشد همه زار و زندگی تان از اطلاعات شخصی و کارت اعتباری و کارهای تجاری تا درس و امتحان و .... ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رمز نگاری با کلید عمومی

رمز نگاری با کلید عمومی

چگونه با اعداد اول ایمیل هایمان را امضا کنیم؟

وقتی با حجم عظیمی از اطلاعات مثل اینترنت سر و کار داشته باشید و قرار باشد تمام اطلاعات شخصی تان از اطلاعات مربوط به کارت اعتباری و کارهای تجاری تا درس و امتحان و .... را به آن بسپارید، تضمین امنیت اطلاعات از اهمیت اساسی برخوردار خواهد بود. یکی از روش های رمز نگاری که امروزه به طور گسترده در اینترنت به منظور تضمین امنیت اطلاعات و تأیید هویت افراد و سازمان‌ها استفاده می‌شود، روش موسوم به رمز نگاری با کلید باز است.

ریاضیات و امنیت اطلاعات

حتماً تا به حال این علامت را در هنگام مشاهده ی سایت هایی مثل Yahoo ،Gmail یا Ebay که با اطلاعات خصوصی افراد سر و کار دارند روی نوار پایین مرورگرتان دیده اید، و یا چیزهایی راجع بهSSL شنیده اید. اگر می‌خواهید با این روش رمز نگاری آشنا شوید با ما همراه شوید تا به شما نشان دهیم که چگونه چند حقیقت ساده ی ریاضی که روزگاری سرگرمی فیلسوفان یونانی و مشغله ی ریاضی دانان بزرگ قرن های هفده و هیجده بوند، این روزها امنیت اطلاعات اینترنت را تضمین می کند.

برای ادامه اگر تا به حال با نظریه ی اعداد سر و کار نداشته اید، چند نکته را تذکر می‌دهم.

عدد اول عددی است که تنها بر  یک و خودش بخش پذیر باشد. می‌گوییم دو عدد نسبت به هم اولند اگر تنها مقسوم علیه مشترک آن ها یک باشد، و یا a و b به پیمانه ی c همنهشت هستند، اگر باقی مانده ی تقسیم هر دو بر c، برابر باشد. مثلاً 23 و 2 به پیمانه ی 3 همنهشت هستند و می‌نویسیم:

واضح است که اگر a و b هر دو مثبت و از c کوچک تر باشند، تساوی به پیمانه ی c به تساوی عادی تبدیل می شود. به عبارت دیگر فقط وقتی a و b با هم برابر باشند، می توانند با تقسیم بر یک عدد بزرگ تر از خود، باقی مانده ی یکسانی داشته باشند. برای آشنایی بیش تر با نظریه ی اعداد می توانید به کتاب هایی که در این زمینه تألیف شده اند، مراجعه کنید.

شکار اعداد اول        امنیت اطلاعات        امنیت اویلری      آزمایشگاه رمزنگاری

نویسنده: سید عباس موسوی