تبیان، دستیار زندگی
کافیست کلید عمومی خود را به همراه یک پیام دلخواه که بوسیله کلید عمومی اعلام شده کد شده است برای سایت مورد نظر بفرستید، ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پاسخ سؤال

سوال

می توانید کلید عمومی خود را به همراه یک پیام دلخواه که به وسیله ی کلید عمومی اعلام شده، کد شده است، برای سایت مورد نظر بفرستید. آن سایت پیام کد شده را با کلید خصوصی خود از حالت رمز خارج کرده و سپس با کلید عمومی شما دوباره رمزدار می‌کند و برای شما ارسال می کند. حال اگر شما بتوانید پیغام فرستاده شده را به وسیله ی کلید خصوصی خود از حالت رمز خارج کنید، می‌توانید مطمئن شوید که طرف مقابل همان کسی است که ادعا می‌کند.

مقدمه

شکار اعداد اول

امنیت اطلاعات

امنیت اویلری

آزمایشگاه رمز نگاری