• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:31
  • تاريخ :

تاریخچه

تاریخچه

به شکل روبرو نگاه کنید:

بازی با این هفت قطعه را چینی‌ها آغاز کردند، اما هیچ کس به درستی نمی داند که چه کسی و در چه زمانی آن را ابداع کرده است.

 

امروزه این قطعات " تانگرام " نامیده می‌شوند. چینی‌ها به آن ها " چی چیائوتو " یعنی " هفت قطعه ی ابتکاری " می‌گفتند. آن ها از چند هزار سال پیش تاکنون انواع و اقسام شکل‌ها را با همین هفت قطعه، ساخته اند. کافی است به شکل های زیر نگاه کنید تا متوجه این موضوع شوید:

 

اگر تمایل دارید از تانگرام و شگفتی های آن بیش تر بدانید، می‌توانید به سایت های زیر مراجعه کنید:
 

 
 

تاریخچهنظرات و پیشنهادات خود را به آدرس ارسال کنید.

بازی کنید

تانگرام بسازید

UserName