تبیان، دستیار زندگی
اگر اندازه مغز پستانداران را با اندازه بدن آنها مقایسه کنیم. می‌فهمیم که آنها بزرگترین مغز را در میان جانداران دارند. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

یادگیری در حیوانات

یادگیری در حیوانات

یادگیری در حیوانات

یادگیری در حیوانات

یادگیری در حیوانات

یادگیری در حیوانات
اگر اندازه‌ی مغز پستانداران را با اندازه بدن آن‌ها مقایسه کنیم. می‌فهمیم که آن‌ها بزرگ‌ترین مغز را در میان جانداران دارند. وظیفه مغز، تفسیر اطلاعات رسیده از طریق حواس بدن و شناسایی پاسخ مناسب است. پستاندارها چه نیازی دارند که باید مغز بزرگ‌تری داشته باشند؟

نویسنده :

صادق بهداد