• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:26
  • تاريخ :

سلول

 

سلول 

 

 

سلول 

 

 

سلول 

 

 

سلول 

 

 

سلول 

 

سلول

هر سلول مانند یک کارخانه کوچک است. مواد شیمیایی لازم باید به درون آن بیایند و به مواد مورد نیاز تبدیل شوند. مواد زاید نیز باید دور ریخته شوند. این کارها به انرژی نیاز دارد، پس کارخانه ما باید بتواند انرژی خودش را هم تأمین کند. اگر همه چیز خوب پیش رفت، تازه باید کارخانه جدیدی بسازی تا بتوانی برای همیشه قوی بمانی. خیلی پیچیده به نظر می‌رسد، ولی یک سلول کوچک به تنهایی تمام این کارها را انجام می‌دهد. ولی چه طور؟!

 

نویسنده :

صادق بهداد

UserName