تبیان، دستیار زندگی
همه ما هر روز گلها، درختان، مردم، حشرات، پرندگان را سر راه خود می‌بینیم. با اینکه همه اینها از سلول ساخته شده اند، ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آجرهای حیات

آجرهای حیات 

آجرهای حیات 

آجرهای حیات 

آجرهای حیات 

آجرهای حیات

همه ما هر روز گلها، درختان، مردم، حشرات، پرندگان را سر راه خود می‌بینیم. با اینکه همه اینها از سلول ساخته شده اند، به زحمت می‌توان سلولهای آنها را دید. سلولها خیلی کوچکند. یک سلول جانوری بین 10 تا 20 میکرون قطر دارد، یعنی پنج بار کوچکتر از کوچکترین ذره ای که شما می‌توانید با چشم خود ببینید. همین کوچکی سلول باعث شد تا زمان اختراع میکروسکوپ نوری، هیچ کس نفهمد که همه جانداران از سلول ساخته شده اند. تا اینکه در سال 1665، رابرت هوک با یک میکروسکوپ نوری به تراشه های نازک چوب پنبه نگاه کرد. او تعداد زیادی خانه خالی دید که در کنار هم قرار گرفته بودند و هر یک از این خانه های کوچک را یک سلول نامید، چون او را به یاد سلول های زندان می‌انداخت. هوک اولین کسی بود که سلول را دید.