• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:26
  • تاريخ :

متابولیسم سلولی

 

سلول برای فعالیت های روزانه خود، باید دهها هزار واکنش شیمیایی را کنترل کند. کنترل و انجام این واکنشها به انرژی نیاز دارد. این انرژی از کجا تأمین می‌شود؟ سلول‌ها از ابتدای آغاز حیات تا کنون، سیستم های متابولیکی خود را بهبود داده اند و امروز مکانیسم های بسیار پیچیده و متعددی دارند. گیاهان انرژی خود را با فتوسنتز تأمین می‌کنند، حال آنکه سلولهای جانوری انرژی مورد نیاز خودرا از تنفس به دست می‌آورند. اگر چه مکانیسم عمل سلولهای مختلف متفاوت است، اما هدف نهایی تمام آنها ساختن مولکول های ATP است. در این بخش شما را با مولکول ATP و روش های به دست آوردن انرژی در سلولها آشنا می‌کنیم.

 

ATP منبع انرژی سلول هاست. ولی چه چیز باعث شده که این مولکول برای این کار انتخاب شود؟

 

 فتوسنتز گیاهان با فتوسنتز، از آب، دی اکسید کربن و نور خورشید، قند می‌سازند. در این فرآیند ATP نیز تولید می‌شود. اینجا را بخوانید تا بفهمید این کار چطور انجام می‌شود.

 

 

نویسنده:

صادق بهداد
UserName