تبیان، دستیار زندگی
سلولهای گیاهی با استفاده از کلروفیل و از راه فتوسنتز، انرژی خود را تأمین می‌کنند. فتوسنتز دو مرحله دارد. مرحله اول شامل دو سیستم نوری است و مرحله دوم یک چرخه تثبیت کربن که اصطلاحاً سیکل کالوین نامیده می‌شود....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فتوسنتز

سلولهای گیاهی با استفاده از کلروفیل و از راه فتوسنتز، انرژی خود را تأمین می‌کنند. فتوسنتز دو مرحله دارد. مرحله اول شامل دو سیستم نوری است و مرحله دوم یک چرخه تثبیت کربن که اصطلاحاً سیکل کالوین نامیده می‌شود. در این فرآیند، گیاه نور خورشید، آب و CO2 را به گلوکز و ATP تبدیل می‌کند. اکسیژن هم که محصول جانبی این واکنش است، وارد جو می‌شود. این توانایی گیاهان نه تنها منابع گلوکز مورد استفاده بسیاری از سلولهای جانوری را تأمین می‌کند، بلکه در تولید اکسیژن برای تنفس آنها نیز نقش دارد. واکنش فتوسنتز را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد:

6 CO2+ 12 H2O +Lightð 6 H2O +C6H12O6+ 6 O2

اگر دوست دارید درباره مراحل فتوسنتز بیشتر بدانید، مطالب زیر را مطالعه کنید:

مرحله اول: سیستم های نوری

فتوسنتز هیچگاه بدون وجود نور انجام نمی شود. در این سیستم های نوری، ATP تولید می‌شود که به تبدیل CO2 به گلوکز کمک می‌کند.

مرحله دوم: سیکل کالوین

چرخه کالوین، فرآیندی است که در طی آن اتمهای کربن موجود در CO2 " تثبیت " می‌شوند و به صورت مولکول گلوکز در می‌آیند.

 

نویسنده:

صادق بهداد