تبیان، دستیار زندگی
فسفریلاسیون اکسیداتیو فرایند پیچیده ای است که برای سنتز مولکولATP به کار می‌رود. این فرایند از تعداد زیادی واکنش شیمیایی تشکیل شده است. در مدلسازی زیر این واکنشها به طور نمادین نشان داده شده اند. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فسفریلاسیون اکسیداتیو (فسفریلاسیون اکسیداتیو)

فسفریلاسیون اکسیداتیو فرایند پیچیده ای است که برای سنتز مولکولATP به کار می‌رود. این فرایند از تعداد زیادی واکنش شیمیایی تشکیل شده است. در مدلسازی زیر این واکنشها به طور نمادین نشان داده شده اند.