تبیان، دستیار زندگی
یکی از اساسی ترین هدفهای تمام موجودات زنده، تولید مثل است. تولید مثل به سلول کمک می‌کند جمعیت گونه خود را افزایش دهد و امکان رقابت بیشتری داشته باشد....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تولید مثل

یکی از اساسی ترین هدفهای تمام موجودات زنده، تولید مثل است. تولید مثل به سلول کمک می‌کند جمعیت گونه خود را افزایش دهد و امکان رقابت بیشتری داشته باشد. به علاوه، تولید مثل جنسی به ایجاد تنوع ژنتیکی در یک گونه منجر می‌شود که می‌تواند در دراز مدت به سود آن تیره بینجامد. سلولها دو نوع تولید مثل دارند، میتوز و میوز. سلولی که از تقسیم میتوز به وجود می‌آید، کاملا شبیه سلول والد است. بیشتر سلولهای بدن تقسیم میتوز انجام می‌دهند. تقسیم میوز برای تولید سلولهای جنسی (گامت) صورت می‌گیرد. سلولهای نوزاد حاصل از میوز، اطلاعات ژنتیکی متفاوتی دارند. این تقسیم به جانداران کمک می‌کند تا با شرایط محیطی مختلف وفق پیدا کنند. در این قسمت می‌توانید راجع به مطالب زیر اطلاعات بیشتری کسب کنید:

تقسیم میتوز؛ به اینجا بروید تا با مراحل این تقسیم آشنا شوید.

تقسیم میوز؛ موجودات زنده با تولید مثل جنسی، تنوع گونه خود را افزایش می‌دهند. اما این تنوع از کجا ریشه می‌گیرد؟

میتوز و میوز؛ در این بخش می‌توانید تفاوتها و شباهتهای این دو روش را بشناسید.

بازگشت 

نویسنده:

صادق بهداد