• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:26
  • تاريخ :

فیلمی از میتوز

 

سلولها مثل خیلی چیزهای دیگر پیر می‌شوند و می‌میرند. پس برای حفظ یک گونه، تولید مثل ضروری است. به همین علت، تقسیم سلولی نقش مهمی در سلامت و رشد موجودات زنده دارد. تقسیم در موجودات پرسلولی با سرعت بسیار بالایی انجام می‌شود. برای مثال در بدن شما در هر ثانیه میلیونها سلول تقسیم می‌شوند تا جایگزین سلولهای مرده گردند. تقسیم میتوز دارای چهار مرحله است: پروفاز، متافاز، آنافاز، تلوفاز. اما پیش از شروع میتوز، سلول کلیه مواد موجود در سیتوپلاسم خود را زیاد می‌کند و برای تقسیم آماده می‌شود. این مرحله مقدماتی که طی آن سلول خود را برای تقسیم مهیا می‌کند،اینترفاز نام دارد. پس از پایان میتوز، سلول در فرآیندی به نامسیتوکنسیس به دو سلول کاملاً جدا از هم تبدیل می‌شود و به این ترتیب تقسیم کامل می‌شود. اگر دوست دارید فیلمی از مراحل بالا را مشاهده کنید،اینجا کلیک کنید.

تقسیم میتوز

در زیر، کلیه این مراحل به ترتیب توضیح داده شده اند:

 

اینترفاز

 

پروفاز

 

متافاز

 

آنافاز

 

تلوفاز

 

سیتوکنسیس

 

مدلسازی

 

نویسنده:

 صادق بهداد

 

UserName