• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:26
  • تاريخ :

سیتوکینسیس

 

حالا دو هسته داریم. اما هر دو در یک سلول. سلول باید نصف شود تا دو سلول جدید به وجود بیاید.

اولین علامت قابل مشاهده این مرحله، فرآیندی است که چین خوردگی نامیده می‌شود. چین خوردگی در راستای عمود بر محور دوک تقسیم رخ می‌دهد، چون هر یک از هسته های تولید شده باید در یک سلول قرار گیرند. پس از آن، اسکلت سلولی هر سلول شروع به ساختن دوک جدیدی برای میتوز بعدی می‌کند. هر سلول چرخه خود را ادامه می‌دهد و دوباره وارد اینترفازمی‌شود.

 

نویسنده:

 صادق بهداد

UserName