• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:25
  • تاريخ :

سلولهای گوناگون

سلولهای گوناگون

 

دو طبقه اصلی وجود دارد. پروکاریوت و یوکاریوت.

 

این دو خانواده نه تنها از نظر ظاهری با هم اختلاف دارند، بلکه ساختمان، تولید مثل و متابولیسم آنها نیز متفاوت است.

با این وجود، هر سلول در یکی از پنج گروه زیر قرار می‌گیرد: مونرا، پروتیستا، پلنتا، فونگوس و انیمالیا.

 

بیشترین تفاوت بین سلولهای دو گروه مختلف مشاهده می‌شود.

 

سلولهای هر گروه می‌توانند پروکاریوت یا یوکاریوت باشند.

 

برای آشنایی بیشتر با این نوع سلول به صفحات زیر مراجعه کنید:

 

یک آشنایی ساده 

UserName