تبیان، دستیار زندگی
یوکاریوت‌ها بجز گروه مونرا، در تمام چهار گروه اصلی دیگر وجود دارند. هسته آنها با یک غشا از سایر اجزای درون سلول جدا می‌شود. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سلولهای یوکاریوت

سلولهای یوکاریوت

یوکاریوت‌ها بجز گروه مونرا، در تمام چهار گروه اصلی دیگر وجود دارند. هسته آنها با یک غشا از سایر اجزای درون سلول جدا می‌شود. یوکاریوت در یونانی به معنی "واقعا هسته ای" است. یوکاریوت در درون خود تعداد زیادی اجزای مختلف دارند که حول هر یک از آنها را یک غشا احاطه کرده است.

هر یک از این بخشها انجام وظیفه مشخصی را بر عهده دارند، مثلا میتوکندری یا کلروپلاست، فعالیتهای متابولیک و تبدیل انرژی در سلول را انجام می‌دهند. در بخش اجزای سلول کار تک تک این اندامها را شرح داده ایم.

یک دسته مهم از یوکاریوت ها، سلول های گیاهی هستند. سلول های گیاهی تمامی ویژگی های یوکاریوت های دیگر را دارند، اما سه ساختار خاص خود دارند که در سایر اعضای این گروه وجود ندارند: پلاستید، دیواره سلولی و واکوئل.

اگر دوست دارید شکل تعدادی سلول یوکاریوت را ببینید، اینجا کلیلک کنید.

یک آشنایی ساده