تبیان، دستیار زندگی
سلول اساسی ترین ساختار تشکیل دهنده موجودات زنده است. ساده ترین شکل حیات یک سلول تنهاست، و بدن جانداران پیچیده تر نیز از تعداد زیادی سلول که در کنار هم قرار گرفته اند،...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قبل از سلول

سلول اساسی ترین ساختار تشکیل دهنده موجودات زنده است. ساده ترین شکل حیات یک سلول تنهاســـــــــــت، و بدن جانداران پیچیده تر نیز از تعداد زیادی سلول که در کنار هم قرار گرفته اند، تشکیل شده است. هر سلول از تعدادی مولکول مختلف ساخته شده است. روزگاری این مولکولها در کنار هم قرار گرفته اند و اولین موجود زنده کره ما را شکل داده اند. برای ادامه یکی از پنج خانواده زیر را انتخاب کنید:

 اسیدهای نوکلئیک

RNA و DNA هر دو در این خانواده قرار می‌گیرند. این مولکولها انتقال اطلاعات از نسلی به نسل دیگر و پیام رسانی درون سلول را به عهده دارند.

اسیدهای آمینه

اسیدهای آمینه واحدهای ساختمانی تشکیل دهنده پروتئین‌ها هستند. سلول از تعداد زیادی مولکول پروتئین ساخته شده است و این مولکول‌ها بسیاری از فعالیتهای سلول را انجام می‌دهد.

قندها

قند اصلی ترین منبع انرژی سلول است. در این بخش با خواص شیمیایی مولکول قند آشنا می‌شوید.

چربی‌ها (لیپیدها)

بخش عمده غشای سلول از لیپیدها ساخته شده است. به علاوه، چربی برای ذخیره انرژی در سلول حیوانی هم به کار می‌رود.

آب

اگر آب نبود، هرگز زندگی به وجود نمی آمد. این قسمت را بخوانید تا بفهمید چرا مولکول آب تا این اندازه مهم است.