تبیان، دستیار زندگی
قندها منبع انرژی سلول هستند. ساده ترین قند - از نظر ساختار مولکولی - گلوکز است که از یک حلقه شش تایی از اتمهای کربن تشکیل شده است. فرمول شیمیایی گلوکز C6H12O6 است...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قندها

قندها منبع انرژی سلول هستند. ساده ترین قند - از نظر ساختار مولکولی - گلوکز است که از یک حلقه شش تایی از اتمهای کربن تشکیل شده است. فرمول شیمیایی گلوکز C6H12O6 است.

قندها

گلوکز اصلی ترین منبع غذایی سلول هاست. قندهای بزرگتر هم پیش از آنکه به مصرف سلول برسند، هضم می‌شوند و به صورت گلوکز درمی آیند. واکنش شیمیایی که منجر به آزاد شدن انرژی از گلوکز می‌شود، به صورت زیر است:

C6H12O6+6O2 ð 6CO2 + 6H2O +انرژی

مولکول های قند بزرگتر، برای ذخیره انرژی در سلول به کار می‌روند. این مولکولهای بزرگ "پلی ساکارید" نامیده می‌شوند و از قرار گرفتن تعداد زیادی گلوکز در کنار هم ساخته می‌شوند. در سلولهای جانوری پلی ساکاریدی به نام گلیکوژن ذخیره انرژی را به عهده دارد. سلولهای گیاهی انرژی خود را در مولکولهای نشاسته ذخیره می‌کنند.

یک آشنایی ساده