تبیان، دستیار زندگی

ساعت آفتابی مغناطیسی، دستاورد برتر دوره اول فرزانگان 6 در بخش غرفه

به معرفی رشته نجوم و شاخه های آن پرداخته شد و به این ترتیب ایجاد آشنایی و آگاهی از مسایل موجود در نجوم توسط معلم در دانش آموزان از طریق گفت و گو انجام شد.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
دوازدهمین دوره از پروژه های دانش آموزی تبیان نیز با یاری خداوند و حضور پر شور شما دوستان و علاقمندان به پایان رسید.
در این دوره از جشنواره تعداد 126  گروه در بخش های سمینار های علمی، غرفه های نمایشگاهی و مسابقات به عنوان گروه های برتر، برگزیده و معرفی شدند.
بر آن شدیم تا با معرفی پروژه های گروه های برتر علاوه بر قدردانی از این دوستان نوآور، زمینه ای را برای ایده پروری سایر پژوهشگران علاقمند فراهم آوریم.
ساعت آفتابی مغناطیسی، دستاورد برتر دوره اول فرزانگان 6 در بخش غرفه

مقطع: دوره اول متوسطه
موضوع: ساعت آفتابی مغناطیسی
نام مدرسه: دبیرستان فرزانگان 6
نام استاد: خانم الهام سلمان زاده
دانش آموزان: آتنا رسولی، مبینا قدیانی

مراحل انجام کار:
در جلسه اول به معرفی رشته نجوم و شاخه های آن پرداخته شد و به این ترتیب ایجاد آشنایی و آگاهی از مسایل موجود در نجوم توسط معلم در دانش آموزان از طریق گفت و گو انجام شد.

در جلسات بعد شروع به جمع آوری اطلاعات در مورد ساعت آفتابی که موضوع مورد علاقه دانش آموزان بود، کردیم و به کسب اطلاعات در مورد انواع و نحوه عملکرد آن ها پرداخته شد.

همچنین درباره موضوعات دیگری که در ساخت ساعت آفتابی بسیار اهمیت دارد، یعنی دستگاه های مختصاتی در نجوم کروی و روش های جهت یابی جمع آوری اطلاعات کرده و بخش هایی توسط دبیر مربوطه تدریس شد.

در جلسات بعد آموزش پروپوزال نویسی توسط معلم انجام شد.

شروع پروپوزال نویسی و بیان هدف از تحقیق  و ارایه فرضیه ها به طوری که هدف ها باید مشکلی را حل کند و هدف ها و فرضیه ها به طور دقیق مطرح می شد.

روش بارش فکر توسط دبیر توضیح داده شد و با توجه به این روش به ایده پردازی برای ساخت ساعت آفتابی پرداخته شد. در مورد ایده ها به گفت و گو پرداخته و توسط دانش آموزان یادداشت شد.

طرح اولیه از ابزار زده شد و ابزار مورد نیاز برای ساخت آن نیاز سنجی و تهیه گردید.

پژوهشگران برای شروع کار در آغاز به کمک فوم و چوب بستنی و یک نقاله شروع به ساخت یک ساعت آفتابی افقی ساده کردند.

سپس آن را در مقابل نور آفتاب قرار داده و همچنین شاخص آن را با کمک نقاله به اندازه عرض جغرافیایی تهران(حدودا 35.5 درجه) باز کردند و آن را به سمت ستاره قطبی (Polaris) تنظیم کردند تا ساعت ها را روی آن مشخص کنند.
ساعت آفتابی مغناطیسی، دستاورد برتر دوره اول فرزانگان 6 در بخش غرفه
پس از مشخص کردن ساعت ها بر روی ساعت آفتابی یک تکه فوم بریده و یک آهن ربای تیغه ای قوی را بر روی آن قرار دادند و شاهد جهت یابی آن به سمت شمال مغناطیسی  بودند

ساعت آفتابی مغناطیسی، دستاورد برتر دوره اول فرزانگان 6 در بخش غرفه
پس از مشخص کردن ساعت ها بر روی ساعت آفتابی آن را برش زده و با در نظر گرفتن میل مغناطیسی تهران (حدود 11 درجه شرقی) بر روی آن یک آهن ربای تیغه ای قرار داده و ساعت آفتابی را بر روی آب داخل یک کاسه قرار دادند.

در نهایت به تست و آزمایش ساعت پرداختند.

هدف اختصاصی  در این پروژه
1-آشنایی با انواع ساعت های آفتابی     
2-برسی ساز و کار ساعت های آفتابی
3-برسی روش های مختلف جهت یابی
4- جهت یابی با استفاده از خورشید
5- جهت یابی با استفاده از مغناطیس زمین

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان
تهیه: نگار تجملیان-  تنظیم: نسرین صادقی