تبیان، دستیار زندگی
چندین هزار سال است که سلولهای ما از دستور کوچکی که در درون آن ها نهفته است، پیروی می کنند و سلولهای مشابه خود تولید می کنند....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

راز توارث

راز توارث

چندین هزار سال است که سلولهای ما از دستور کوچکی که در درون آن ها نهفته است، پیروی می کنند و سلولهای مشابه خود تولید می کنند. اما راز این توالد و انتقال صفات برای قرن ها نهفته بود. انسان قرن بیستم در پرتو پیشرفت دانش ژنتیک توانست بخش عظیمی از این معما را حل کند، اگر چه هنوز راه درازی در پیش دارد.

نمودار زمانی(پیش از 1945) تولد ژنتیک

نمودار زمانی(1965 - 1945) کشف dna

نمودار زمانی(1985 - 1966) مهندسی ژنتیک

نمودار زمانی(2003 - 1986) کشف ژنوم انسان