تبیان، دستیار زندگی

آزادی عقیده و مذهب در اسلام

بحث از آزادی عقیده و مذهب یکی از مباحث مهم حقوق بشر است که هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت مطرح شده است
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 
آزادی عقیده و مذهب در اسلام

چکیده:

بحث از آزادی عقیده و مذهب یکی از مباحث مهم حقوق بشر است که هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت مطرح شده است . آنچه که در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد، بررسی دیدگاه اسلام در این زمینه و پاسخگویی به پاره ای از شبهات وارده مانند دیدگاه اسلام در باره ارتداد و جهاد خصوصا جهاد ابتدایی و عقیدتی است.
یکی از مباحث مهم در موضوع حقوق بشر، مساله آزادی عقیده و مذهب است . بحث این است که آیا همانگونه که هر فرد در انتخاب شغل، همسر، مسکن، لباس و عضویت در هر حزب و گروه، آزاد است، در انتخاب عقیده و مذهب هم آزاد است یا نه؟ در اصل بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:
«تفتیش عقاید ممنوع است، هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد .»
در ماده هیجده اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز آمده است:
«هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود . این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و هم چنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دین است . هر کس می تواند از این حقوق، منفردا یا مجتمعا به طور خصوصی یا عمومی برخوردار باشد»
مساله مورد نظر ما در این جستار، بررسی دیدگاه اسلام درباره آزادی عقیده و مذهب است . پس از بحث تحلیلی در این رابطه، به برخی از شبهات وارده پاسخ داده می شود .

تذکر چند نکته

قبل از ورود به بحث جا دارد مقدمتا چند نکته را یادآور شد:
الف) میل به آزادی یقینا یکی از امیال فطری و ریشه دار در وجود انسان است . همانگونه که میل به غذا، آب، استراحت، علم و زیبایی و . . . جزء امیال ریشه دار در انسان به حساب می آیند . به همین دلیل آزادی یکی از حقوق فطری انسانها به شمار می آید . در حقیقت هر استعداد، نیاز و میلی در نهاد انسان موجد حقی برای انسان است .
«از نظر ما حقوق طبیعی و فطری از آنجا پیدا شده است که دستگاه خلقت با روشن بینی و توجه به هدف، موجودات را به سوی کمالاتی که استعداد آنها را در وجودشان نهفته است سوق می دهد . هر استعداد طبیعی مبنای یک «حق طبیعی » است و یک سند طبیعی برای آن به شمار می آید . مثلا فرزند انسان حق درس خواندن و مدرسه رفتن دارد اما بچه گوسفند چنین حقی ندارد چرا؟ برای این که استعداد درس خواندن و دانا شدن در فرزند انسان هست اما در گوسفند نیست . دستگاه خلقت این سند طلبکاری را در وجود انسان قرار داده و در وجود گوسفند قرار نداده است . همچنین است حق فکر کردن و رای دادن و اراده آزاد داشتن .»
«آزادی تفکر ناشی از همان استعداد انسانی بشر است که می تواند در مسائل بیندیشد . این استعداد بشری حتما باید آزاد باشد، پیشرفت و تکامل بشر در گرو این آزادی است .» 
ب) آنچه که در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد، بحث از آزادی عقیده و مذهب از دیدگاه حقوقی است . همانگونه که بحث از آزادی بیان، قلم و یا آزادی تشکیل احزاب و انجمنها و یا آزادی انتخاب شغل و مسکن و . . . یک بحث حقوقی است . به این معنا که آیا انتخاب عقیده و مذهب خاص و یا گفتن و نوشتن مطالب خاص و . . . از دیدگاه حقوقی، جرم به حساب می آید یا نه؟ به تعبیر دیگر آیا دولت، حکومت و یا جامعه می توانند در ارتباط با این امور اشخاص را تحت تعقیب و مجازات قرار دهند یا نه؟ آیا دولت، حکومت و جامعه در این رابطه مجازند ممنوعیتها و محدودیتهایی را روا دارند یا نه؟ ممکن است چیزی از دیدگاه شرعی و یا اخلاقی مجاز نباشد اما خود شرع آن فعل را از جهت حقوقی جرم و قابل تعقیب نداند . مثلا اگر شخصی پاره ای از محرمات شرعیه را در درون خانه خویش و یا در جای خلوت انجام دهد در عین این که از جهت شرعی مرتکب حرام شده و مستحق عقوبت اخروی است، اما خود شرع از جهت حقوقی، آن شخص را مجرم و مستحق تعقیب و عقوبت دنیوی نمی داند . بنابراین بحث ما در اینجا این نیست که از جهت شرعی (صرف نظر از جنبه اجتماعی و حقوقی) انتخاب هر عقیده و مذهبی مجاز و مشروع است یا نه؟ یقینا از دیدگاه اسلام آزادی انتخاب عقیده و مذهب به این معنا هرگز مورد تایید نیست . اسلام خود را حق می داند و این حقانیت را برای ادیان و مذاهب دیگر پس از عصر خاتمیت قائل نیست . به تعبیر دیگر، ادیان و مذاهب دیگر را از جهت حقانیت به رسمیت نمی شناسد . بنابراین چگونه ممکن است اسلام همه ادیان را از جهت حقانیت به یک چشم نگاه کند و تمایزی بین آنها قائل نشود؟ !
«درست است که در دین، اکراه و اجباری نیست: «لا اکراه فی الدین » ولی این سخن به این معنا نیست که دین خدا در هر زمانی متعدد است و ما حق داریم هر کدام را انتخاب کنیم . چنین نیست . در هر زمانی یک دین حق، وجود دارد و بس . هر زمان، پیغمبر صاحب شریعتی از طرف خدا آمده، مردم موظف بوده اند که از راهنمایی او استفاده کنند و قوانین و احکام خود را چه در عبادات و چه در غیر عبادات از او فرا گیرند تا نوبت به حضرت خاتم الانبیاء رسیده است . در این زمان اگر کسی بخواهد به سوی خدا راهی بجوید باید از دستورات دین او راهنمایی بجوید . . . لازمه تسلیم خدا شدن پذیرفتن دستورهای او است و روشن است که همواره به آخرین دستور خدا باید عمل کرد و آخرین دستور خدا همان چیزی است که آخرین رسول او آورده است .» 
ج) فطری و طبیعی بودن یک حق، منافاتی با پذیرش حد و مرز و قید و شرط برای آن ندارد . زیرا در برخی از شرایط یک حق فطری با حق فطری دیگر و یا حقوق فطری دیگران تزاحم پیدا می کند، قهرا چاره ای نیست جز این که حد و مرزی برای آن حق فطری منظور شود . مثلا یکی از مهمترین حقوق طبیعی انسان، حق حیات است . اما یقینا این حق، مطلق و بی قید و شرط نیست; در نگاه اسلام در پاره ای از موارد به خاطر مصالح اهم اجتماعی، این حق از برخی افراد سلب می گردد . در همین راستا اسلام حق قصاص را برای اولیای دم نسبت به کسی که به عمد دست به قتل دیگری زده، قرار داده است و یا کشتن افراد محارب و مفسد فی الارض و یا زانی محصن و زانیه محصنه را تجویز کرده است . همچنین اسلام در عین این که انتخاب شغل را به سمیت شناخته است پاره ای از مشاغل مانند خرید و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلی و یا کسب درآمد از راه جادوگری، شعبده بازی و یا دلالی در ارتباطات نامشروع میان افراد را ممنوع اعلام کرده است . و یا این که هر چند در اسلام آزادی بیان و قلم به رسمت شناخته شده است، اما هیچ کس به این بهانه نمی تواند به نشر اکاذیب و اشاعه فحشا و نسبتهای ناروا نسبت به دیگران اقدام کند . به همین خاطر معمولا در قوانین حقوقی، قیودی برای حقوق و آزادیهای اشخاص منظور می کنند، مثلا در اصل 24 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:
«نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد . تفصیل آن را قانون معین می کند .»
و یا در اصل 22 آمده است:
«حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می کند .»
و یا در اصل 28 آمده است:
«هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند .»
ذکر آیاتی چند در ارتباط با آزادی عقیده و مذهب
پس از ذکر نکات مزبور اکنون نوبت به این می رسد که بحث آزادی عقیده و مذهب از دیدگاه اسلامی مورد بحث قرار گیرد . در اینجا به پاره ای از آیات قرآن کریم که بر آزادی عقیده و مذهب دلالت دارد اشاره می کنیم:
1 - یکی از مهمترین آنها این آیه معروف است:
«لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی . . .» یعنی: در قبول دین اکراهی نیست، راه درست از راه منحرف آشکار شده است بنابراین کسی که به طاغوت کافر شود و به خدا ایمان آورد به دستگیره محکمی دست زده است که گسستن برای آن نیست و خداوند شنوا و داناست .
درباره جمله «لا اکراه فی الدین » مفسران دو احتمال داده اند یکی این که جمله خبریه باشد، در این صورت از یک واقعیت تکوینی خبر می دهد و آن واقعیت این است که دینداری و ایمان بر باور و عشق و اعتقاد قلبی استوار است و اجبار و اکراه در امور قلبی و فکری نمی تواند نقشی داشته باشد . احتمال دوم این که هر چند در ظاهر، این جمله، جمله خبریه است اما مقصود از آن انشائیه است; یعنی نباید در دیندار کردن مردم به زور و اجبار متوسل شوید . به نظر می رسد که با توجه به تحلیل ذیل این جمله - راه هدایت از ضلالت و حق از باطل روشن شده است - این احتمال معقولتر و سازگارتر است . در هر دو صورت این آیه با وضوح تمام اعلام می کند که در اصل پذیرش دین اجبار و اکراه وجود ندارد .
علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می فرماید:
«در جمله مزبور دین اجباری نفی شده است . چون دین از یک سلسله معارف علمی که معارف عملی به دنبال دارد و جامع همه آن معارف یک کلمه است و آن عبارت است از اعتقادات، و اعتقاد و ایمان از امور قلبی است که اکراه و اجبار در آن راه ندارد چون اکراه تنها می تواند کسی را مجبور به عملی کند و کاربرد اکراه تنها در اعمال ظاهری است که عبارت است از حرکاتی مادی و بدنی و اما اعتقاد قلبی برای خود علل و اسباب دیگری از سنخ خود اعتقاد و ادراک دارد و محال است که جهل، علم را نتیجه دهد و یا مقدمات غیر علمی، تصدیق علمی بزاید .»
سپس دو احتمال بالا درباره جمله «لا اکراه فی الدین » را بیان می فرماید و در تفسیر «قد تبین الرشد من الغی » می فرماید:
«در امور مهمه ای که خوبی و بدی آن واضح است و حتی آثار سوء و آثار خیری هم که به دنبال دارند معلوم است، نیازی به اکراه نیست، بلکه خود انسان یکی از دو طرف خیر و شر را انتخاب می کند و دین از این قبیل است . . . بنابراین دیگر علت ندارد که کسی را بر دین اکراه کنند .»
سپس می افزاید:
«این آیه شریفه یکی از آیاتی است که دلالت می کند بر این که دین اسلام مبنا و اساسش شمشیر و خون نیست و اکراه و زور را تجویز نکرده است . بر خلاف آنهایی که گفته اند اسلام، دین شمشیر است و به مساله جهاد که یکی از ارکان دین اسلام است استدلال نموده اند .»
مرحوم علامه در اینجا ضمن بیان فلسفه جهاد در اسلام، عدم تنافی آن را با آیه مورد بحث روشن ساخته و می فرمایند:
«از آنچه گذشت این معنا روشن شد که آیه مورد بحث با آیه ای که جهاد و قتال را واجب می کند نسخ نشده است و کسانی که چنین گفته اند اشتباه کرده اند و یکی از شواهد بر این که این آیه نسخ نشده، تعلیلی است که در خود آیه آمده است . . . و معقول نیست آیه ای که می خواهد این آیه را نسخ کند حکمش را نسخ کند و علت حکم باقی بماند و می بینیم که باقی مانده است زیرا «روشن شدن رشد از غی » در اسلام چیزی نیست که برداشته شود . . .»
فخر رازی در تفسیر کبیر خود در ذیل آیه می گوید:
«یکی از وجوهی که در تفسیر این آیه گفته شده و با اصول معتزله سازگار است این است که خداوند امر ایمان را بر اجبار و قسر قرار نداده است بلکه بر تمکن و اختیار قرار داده است به دلیل این که دلائل و شواهد توحید به صورت واضح برای مردم تبیین گردیده است و با وجود آن عذری برای کفار در پایداری بر کفر باقی نمانده است و اجبار هم در این زمینه در دار دنیا سزاوار نیست; زیرا دار دنیا دار ابتلا و امتحان و تکلیف است .»
سید قطب در ذیل این آیه می گوید:
«مساله عقیده مساله قانع شدن و پذیرفتن بعد از بیان و ادراک است و مساله اکراهی و اجباری نیست . این دین مبین، ادراک و اندیشه و وجدان و عقل و فطرت بشری را با صدای رسا مورد خطاب قرار می دهد و حتی نمی خواهد با نشان دادن امور خارق العاده مادی، بشر را به ایمان وا دارد . پس چه جای این است که بخواهد با زور و اجبار مردم را به گردن نهادن به دین ملزم سازد . مسیحیت از زمانی که امپراطور قسطنطنیه به مسیحیت گرایید، خواسته است با زور آتش و آهن و شکنجه و عذاب، مردم را به مسیحیت وا دارد . . . اما وقتی اسلام آمده است با صدای رسا فریاد زده است: «لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی . . .» و از اینجا روشن می شود که خداوند چگونه برای انسان و اراده و فکر و شعورش حرمت و کرامت قائل شده است و این از مهمترین ویژگی های آزادی انسانی است . . . آزادی عقیده اولین حقی است که هر انسانی می تواند دارای آن باشد کسی که حریت عقیده را از انسان می گیرد قبل از آن انسانیت را از او گرفته است و اگر آزادی عقیده وجود دارد قهرا باید آزادی در تبلیغ برای عقیده وجود داشته باشد و گرنه این آزادی عقیده، یک آزادی ظاهری و صوری خواهد بود . . . تعبیری که خداوند در جمله «لا اکراه فی الدین » به کار برده است - با توجه به لای نفی جنس - نفی مطلق است و نهی از راه نفی جنس، رساتر و مؤکدتر است; زیرا چنین معنایی را افاده می کند که هرگز «اکراه » به مرحله وقوع و وجود نپیوندد . . .» 
زمخشری در کشاف در ذیل آیه می گوید:
«معنای آیه این است که خداوند امر ایمان را بر اجبار و زور قرار نداده است بلکه بر اختیار و پذیرش و تمکین قرار داده است .» 
شهید مطهری در تفسیر این آیه می فرماید:
«یعنی در کار دین اجبار وجود ندارد، راه حق از راه باطل آشکار است; یعنی راه را شما روشن برای مردم بیان کنید که قیقت خودش آشکار است . نباید اجباری در کار دین باشد; یعنی نباید کسی را مجبور کرد به این که دین اسلام اتخاذ کند . این آیه صریح است در مدعا (اسلام نظریه اش این نیست که به زور به مردم بگوید یا باید مسلمان شوی و گرنه کشته می شوی) . در تفاسیر نوشته اند که مردی انصاری که قبلا بت پرست بود دو پسر داشت که مسیحی شده بودند این پسرها به مسیحیتی که گرایش پیدا کرده بودند علاقه مند بودند، اما پدر، مسلمان بود و خیلی ناراحت بود از این که دو پسرش مسیحی شده اند، آمد خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و گفت یا رسول الله! من چه کنم این بچه ها مسیحی هستند، هر کاری می کنم مسلمان نمی شوند، آیا اجازه می دهی اینها را مجبور کنم از دینشان دست بر دارند و مسلمان بشوند فرمود: نه، لا اکراه فی الدین . . .» 
«این که قرآن می گوید در دین اجبار نیست نمی خواهد بگوید دین را می شود با اجبار تحمیل کرد ولی شما تحمیل نکنید، بگذارید مردم بدون اجبار دیندار باشند، بلکه از این باب است که دین را با اجبار نمی شود تحمیل کرد . آن که با اجبار تحمیل می شود دین نیست و . . . مؤید دیگر برای مدعای ما این است که اسلام در اصول دین تقلید را جایز نمی داند و ضرورتا تحقیق را لازم می شمارد . اصول دین، مربوط است به عقیده و ایمان . پس معلوم می شود نظر اسلام این است که ایمان، از روی فکر آزاد تحصیل می شود . از فکر غیرآزاد اعم از این که در اسارت تقلید باشد و یا تحت زور و جبر باشد ایمان و عقیده ای که اسلام طالب آن است حاصل نمی شود .» 
در تفسیر مراغی در ذیل آیه آمده است:
«یعنی در دخول در دین اکراهی نیست; زیرا ایمان اذعان و خضوع است و این با الزام و اکراه سازگار نیست بلکه با حجت و برهان سازگار است . همین آیه کافی است که حجتی علیه دشمنان و بلکه دوستان دین باشد که گمان کرده اند که اسلام با زور و شمشیر بنا شده است; یعنی اسلام بر مردم عرضه می شد اگر قبول می کردند نجات می یافتند و اگر قبول نمی کردند کشته می شدند . تاریخ اسلام گواه صادقی است بر کذب این ادعا . آیا شمشیر در اکراه مردم به پذیرش اسلام نقش داشته است آن زمانی که پیامبر مخفیانه نماز می خواند و مشرکان مسلمانها را شکنجه می کردند تا آنجا که پیامبر و یارانش ناچار به هجرت شدند؟ یا این که این اکراه در مدینه بود زمانی که اسلام عزت پیدا کرده بود؟ . . . یقینا نه این درست است و نه آن . جالب است این دیدگاه اسلام است در حالی که معهود میان ملل خصوصا نصاری این بوده است که مردم را به زور به پذیرش دین خود وا می داشتند .» 
2 - «و لو شاء ربک لامن من فی الارض کلهم جمیعا افانت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین » 
یعنی: اگر پروردگارت می خواست، تمامی انسانهایی که روی زمین هستند، همگی ایمان می آوردند (و لکن این طور نخواسته) آیا تو مردم را وا می داری تا ایمان بیاورند؟
این آیه نیز از آیاتی است که بر آزادی عقیده و ایمان دلالت دارد; زیرا مفهوم آن این است که خداوند ایمان اجباری را از مردم نخواسته است و به آن راضی نیست . نه تنها خودش مردم را به زور به ایمان وا نمی دارد از پیامبر (و دیگران) هم چنین چیزی را نخواسته است . علامه طباطبایی در ذیل این آیه می فرماید:
«. . . مشیت در این باب با خدای سبحان است و مطلب به خواست او بستگی دارد و چون او چنین چیزی را نخواسته است تو ای پیامبر نباید چنین طمع و توقعی داشته باشی و نیز نباید در این باب خود را خسته کنی برای این که تو قادر نیستی مردم را مجبور بر ایمان کنی و ایمانی که از روی اکراه باشد خواست ما نیست، آن ایمانی را ما از انسانها خواسته ایم که از حسن اختیار باشد . به همین جهت است که بعد از بیان این حقیقت، در قالب استفهام انکاری فرموده است: «افانت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین » یعنی بعد از آن که بیان کردیم که امر مشیت به دست خدای تعالی است و او نخواسته که تمامی مردم ایمان بیاورند و در نتیجه همه مردم به اختیار خود به هیچ وجه ایمان نخواهند آورد، با این حال دیگر راهی برای تو باقی نمانده جز این که مردم را به زور و اکراه به ایمان مجبور سازی، ولی من چنین چیزی را از تو نمی پسندم . پس نه تو بر چنین کاری قدرت داری و نه من ایمانی که از روی اجبار باشد می پذیرم .» 
سید قطب در ذیل این آیه می نویسد:
«اگر خداوند می خواست، نوع بشر را به گونه دیگری خلق می کرد; یعنی او را به گونه ای می آفرید که همانند ملائکه جز یک راه; یعنی راه ایمان را نمی شناخت . یا این که برای او یک استعداد و قابلیت قرار می داد که همه افراد را به سوی ایمان سوق می داد . اگر چنین می خواست همه مردم را به ایمان وادار می کرد به گونه ای که در گزینش ایمان هیچ اراده و نقشی نداشتند . اما حکمت الهی ایجاب کرده است که این آفریده (یعنی انسان) دارای استعداد خیر و شر و هدایت و ضلالت باشد، و به او قدرت انتخاب این راه و آن راه را داده است . . . بنابراین به اختیار انسان واگذاشته شده است . پیامبر کسی را بر آن اجبار نمی کند; زیرا در ادراکات قلبی و توجهات درونی جایی برای اکراه نیست .» 
شهید مطهری در تفسیر این آیه می فرماید:
«پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خیلی مایل بود مردم مؤمن بشوند . قرآن می گوید: زور در مورد ایمان معنی ندارد . اگر زور صحیح بود خدا خودش با اراده تکوینی خودش می توانست همه مردم را مؤمن کند اما ایمان یک امری است که باید مردم انتخاب کنند . پس به همان دلیلی که خود خدا با اراده تکوینی و اجباری مردم را مؤمن نکرده است و مردم را مختار و آزاد گذاشته است تو هم ای پیغمبر مردم را باید آزاد بگذاری هر که دلش بخواهد ایمان بیاورد، هر که دلش می خواهد ایمان نیاورد .» 
3 - «قل یا ایها الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدی فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیها و ما انا علیکم بوکیل» 
یعنی: بگو ای مردم! به راستی حق از جانب پروردگارتان آمده است، پس هر کس راه یابد به نفع خود راه یافته است و آن کس که گمراه شود گمراهی او به زیان خود اوست و من وکیل و نگهبان شما نیستم .
در این آیه خداوند مردم را به سود و زیان ایمان و کفر توجه می دهد و انتخاب آن را به عهده مردم می نهد، عهده داری این امر را از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نفی می کند . علامه طباطبایی در ذیل آیه می فرماید:
«تعبیر «فمن اهتدی » اعلام این مطلب است که مردم در انتخابی که برای خود می کنند مختارند و از آنان سلب اختیار نشده است . خدا این مطلب را با بیان این حقیقت روشن می کند که ویژگی حق اینگونه است که هر کس هدایت یابد نفعی که از هدایت عاید می شود به خودش بر می گردد و هر کس گمراه شود ضررش به خودش بر می گردد و بنابراین مردم مختارند هر چه دوست دارند اعم از نفع و ضرر برای خود برگزینند و پیغمبر وکیل مردم نیست تا کارهایی که مربوط به خود مردم است او متصدی انجام آنها شود .» 
4 - «قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر» 
یعنی: بگو حق از ناحیه پروردگارتان است هر که می خواهد ایمان بیاورد و هر که می خواهد کافر شود .
شهید مطهری در تفسیر این آیه می فرماید:
«این آیه هم می گوید ایمان و کفر اختیاری است . بنابراین اجباری نیست . پس اسلام نمی گوید که باید به زور اینها را وارد اسلام کرد اگر مسلمان شدند خوب، اگر مسلمان نشدند، بکشید . اختیار با خودشان است، هر که می خواهد مؤمن بشود، مؤمن بشود، هر که نمی خواهد نه .» 
5 - «ادع الی سبیل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین، و اصبر و ما صبرک الا بالله و لا تحزن علیهم و لا تک فی ضیق مما یمکرون .»
یعنی: با حکمت و اندرز نیکو به سوی پروردگارت دعوت نما، و با آنها به طریقی که نیکوتر است مناظره و مجادله کن . پروردگار تو از هر کسی بهتر می داند چه کسانی از طریق او گمراه شده اند و چه کسانی هدایت یافته اند . و هر گاه خواستید مجازات کنید تنها به مقداری که به شما تعدی شده است کیفر دهید، و اگر شکیبایی پیشه کنید این کار برای شکیبایان بهتر است . صبر کن و صبر تو فقط برای خدا و به توفیق خدا باشد و بر آنها غمگین نباش و از توطئه های آنها در تنگنا قرار مگیر .
در این آیه کریمه خداوند راههای دعوت مردم به سوی خدا و دین او را شمارش کرده و به راه حکمت، اندرز و جدال احسن در این رابطه اشاره کرده است . با عنایت به این که این آیه در مقام شمارش دعوت مردم به دین و راه خدا بوده و از اجبار و زور به عنوان راه دعوت، نام نبرده است می توان استفاده کرد که در نگاه قرآن کریم اجبار و زور یکی از راههای دعوت مردم به ایمان و اسلام نیست . جالب این است که در آیه بعدی هر چند به مجازات کفار اشاره می کند اما نه به عنوان یکی از راههای دعوت به خدا و دین او، بلکه عنوان مقابله به مثل; یعنی اگر مورد تعدی واقع شوید حق دارید از خود دفاع کنید آن هم با تذکر این نکته که اگر صبر پیشه کنید و عفو و گذشت نمایید، به سود خود شماست . و در آخر به پیامبر متذکر می گردد که به خاطر اعراض و کفر آنها غمگین مباش و دلگیر مشو .
علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می فرمایند:
«شکی نیست در این که از آیه استفاده می شود که این سه قید (برای دعوت) ; یعنی حکمت، موعظه و مجادله، همه مربوط به طرز سخن گفتن است . رسول گرامی مامور شد که به یکی از این سه طریق دعوت کند که هر یک برای دعوت، طریقی مخصوص است . . . دقت در آیه به دست می دهد که مراد از حکمت حجتی است که حق را نتیجه دهد آن هم طوری نتیجه دهد که هیچ شک و وهن و ابهامی در آن نماند و موعظه عبارت از بیانی است که نفس شنونده را نرم و قلبش را به رقت آورد و آن بیانی خواهد بود که آنچه مایه صلاح جان شنونده است از مطالب عبرت آور که آثار پسندیده و ثنای جمیل دیگر آن را در پی دارد دارا باشد . و جدال عبارت است از دلیلی که صرفا برای منصرف کردن خصم از آنچه که بر سر آن با ما نزاع می کند به کار برود، بدون این که خاصیت روشنگری حق را داشته باشد، بلکه عبارت است از این که آنچه را که خصم خودش به تنهایی و یا او و همه مردم قبول دارند بگیریم و با همان دعوتش را رد کنیم . بنابراین، این سه طریقی که خدای تعالی برای دعوت بیان کرده، با همان سه طریق منطقی; یعنی برهانی و خطابه و جدل منطبق می شود .»
جالب این است که آیه کریمه، موعظه را به قید «حسنه » و جدال را نیز به قید «التی هی احسن » مقید نموده است و این دلالت دارد که در دعوت مردم به سوی دین خدا نه تنها نمی توان از زور و اجبار استفاده کرد بلکه حتی از موعظه غیرحسنه و یا جدال غیر احسن نیز نباید استفاده کرد . علامه طباطبایی در این رابطه می فرماید:
«اعتبار صحیح هم این معنا را تایید می کند برای این که راه خدای تعالی، اعتقاد حق و عمل حق است و پر واضح است که دعوت به حق به وسیله موعظه مثلا از کسی که خودش به حق عمل نمی کند و به آنچه موعظه نمی کند متعظ نمی شود هر چند به زبان، دعوت به حق است ولی عملا دعوت به خلاف حق است . همچنین دعوت به حق به وسیله مجادله با مسلمات کاذبه خصم هر چند اظهار حق است و لکن چنین مجادله ای احیای باطل نیز هست و یا می توان بالاتر از این بگویی و آن این است که چنین مجادله ای احیای حق است با کشتن حقی دیگر . از اینجا روشن می شود که حسن موعظه از جهت حسن اثر آن در احیای حق مورد نظر است و حسن اثر وقتی است که واعظ خودش به آنچه وعظ می کند متعظ باشد و از آن گذشته در وعظ خود، آنقدر حسن خلق نشان دهد که کلامش در قلب شنونده مورد قبول بیفتد . قلب با مشاهده آن خلق و خو رقت پیدا کند و پوست بدنش جمع شود و گوشش آن را گرفته و چشم در برابرش خاضع شود . و اگر از راه جدال دعوت می کند باید از هر سخنی که خصم را بر رد دعوتش تهییج می کند و او را به عناد و لجبازی وا می دارد بپرهیزد و مقدمات کاذبه را هر چند خصم راستش بپندارد به کار نبندد . (مگر آن که صرفا جنبه مناقضه داشته باشد) و نیز باید از بی عفتی در کلام و از سوء تعبیر اجتناب کند و به خصم خود و مقدسات او توهین ننماید و فحش و ناسزا نگوید و از هر نادانی دیگری بپرهیزد، چون اگر غیر این کند درست است که ممکن است حق را احیا کرده باشد اما با احیای باطل و کشتن حقی دیگر، احیا کرده است . جدال از موعظه بیشتر احتیاج به حسن دارد و به همین هت خداوند موعظه را مقید کرد به «حسن » اما جدال را مقید نمود به «احسن .» 
شهید مطهری در ارتباط با این آیه می فرماید:
«مردم را بخوان به سوی راه پروردگارت، با چی؟ با زور؟ با شمشیر؟ نه، با حکمت، با منطق و برهان و دیگر با موعظه نیک، آنها که با تو مجادله می کنند تو هم به نحو نیکی با آنها مجادله کن . این آیه هم، صریحا راه اسلام آوردن را، دعوت معرفی کرد .» 
6 - «لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین » ، «ان نشا ننزل علیهم من السماء آیة فظلت اعناقهم لها خاضعین » 
یعنی: (ای پیامبر) گویا می خواهی خویشتن را تلف کنی برای این که آنان ایمان نمی آورند . اگر می خواستیم و اراده می کردیم از آسمان بر آنها آیه ای نازل می کردیم تا گردنهایشان در مقابل آن خاضع شود .
در این آیه خداوند در مقام تسلیت به پیامبر اکرم که از ایمان نیاوردن قوم خود سخت دچار غم و اندوه می شد می فرماید: نباید از عدم ایمان مردم این همه برخود رنج و غصه وارد سازی; زیرا مشیت الهی بر این است که مردم با اختیار خود ایمان و کفر را برگزینند و بنا نیست با زور و اکراه به سوی ایمان کشیده شوند; زیرا اگر مشیت ما بر این بود به آسانی می توانستیم این کار را بکنیم .
مرحوم علامه طباطبایی در ذیل این آیات می فرماید:
«معلوم است که منظور از این تعبیر، انکار بر رسول خداصلی الله علیه و آله است (که این غصه خوردن تو درست نیست) و می خواهد با این بیان آن جناب را تسلیت دهد . . . اگر می خواستیم آیه ای بر آنها نازل کنیم که ایشان را خاضع نماید و مجبور به قبول دعوتت کند و ناگزیر از ایمان آوردن شوند، نازل می کردیم و بناچار خاضع می شدند، خضوعی که انحنای گردنهایشان از آن خبر دهد .»
همانند این آیه است آیه «ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرة لمن یخشی »  ; یعنی ای پیامبر، ما بر تو قرآن را نازل نکردیم که به رنج و زحمت بیفتی، آن را فقط برای یادآوری کسانی که از خدا می ترسند نازل ساختیم .
در باره بحث آزادی عقیده و ایمان به همین مقدار بسنده می کنیم و به پاسخ برخی از شبهات وارده می پردازیم:

شبهه اول: حکم مرتد در اسلام

یکی از اشکالاتی که در ارتباط با آزادی عقیده و ایمان مطرح می شود حکم مرتد در اسلام است . اشکال این است که اگر در نگاه اسلام اصل بر آزادی عقیده و ایمان است چرا حکم مرتد اعدام است؟ مقتضای آزادی عقیده و ایمان این است که هر کسی هر وقت تشخیص داد که اسلام حق است بتواند وارد اسلام شود و هر وقت خلاف آن را تشخیص داد بتواند از اسلام خارج شود، در حالی که حکم اعدام برای خروج از دین اسلام با این امر منافات دارد .
پاسخ: شکی در این نیست که اسلام دین منطق، برهان و طرفدار عقلانیت است و از مواجهه با منطق به هیچ وجه واهمه ای ندارد . تاریخ صدر اسلام، سیره پیامبر صلی الله علیه و آله، امامان، پیشوایان و علمای اسلامی بهترین گواه این امر است . پیشوایان دینی ما همیشه از مناظره و مباحثه منطقی و آزاد با صاحبان افکار و عقاید و ارباب مذاهب و ادیان دیگر استقبال می کردند، حتی در میدانهای جنگ از بحثهای استدلالی پرهیز نداشتند . نمونه روشن آن بحثهای منطقی قرآن در برابر مخالفان و نیز مناظرات برخی از پیشوایان دینی ما در مجالس علمای ادیان است . شعار اسلام جمله: «ادع الی سبیل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن » است و خطاب او به دگراندیشان «قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین » . 
اسلام هر چند طرفدار آزادی عقیده و ایمان است، اما همانگونه که در آغاز این بحث اشاره کرده ایم پذیرش آزادی به عنوان یک امر مقدس منافاتی با قبول قید و شرط برای آن ندارد . اگر تن دادن به آزادی در شرایطی باعث نادیده گرفتن یک حق برتر و یا باعث احیای یک باطل بزرگتر گردد، چاره ای جز نادیده گرفتن آن نیست . به تعبیر دیگر آزادی یک امر مقدس است اما یک امر مطلق نیست . آیا می توان در جایی که آزادی با عدالت و یا امنیت و یا استقلال و یا اخلاق و یا بهداشت و یا سواد آموزی و کسب دانش و . . . در تعارض قرار گرفت، باز شعار آزادی داد؟ همه عقلای عالم برای تامین امور ارزشی مذکور (عدالت و امنیت و . .). بناچار آزادی را مقید و محدود می سازند . آیا همه عقلاء عالم را می توان متهم به استبداد و نادیده گرفتن آزادی کرد؟ به همین نحو می توان گفت، اگر آزادی عقیده و مذهب در جایی باعث وهن دین الهی به عنوان یک امر مقدس متعالی و سرنوشت ساز در زندگی بشر گردد و یا باعث تزلزل و تردید در قلوب مؤمنان و متدینان گردد قهرا نمی توان به آن تن داد . به همین دلیل قرآن کریم به صراحت می فرماید:
«و الفتنة اشد من القتل » 
یعنی: فتنه انگیزی از قتل و کشتار و سلب حیات هم زشت تر است .
در روایات ما «فتنه » به معنای شرک تفسیر شده است . شرک اهل مکه یک عقیده محض نبود بلکه شرک به همراه اذیت و آزار مسلمین و فتنه گری بود .
اگر در فقه اسلامی نسبت به مرتد برخورد سخت گیرانه ای صورت گرفته است یک فلسفه مهم آن این است که ارتداد در جامعه اسلامی نوعی ایجاد تزلزل، بی ثباتی و عدم امنیت است . به نظر می رسد که «ارتداد» یک توطئه هماهنگ علیه اسلام، نظام اسلامی، و امنیت فکری و دینی مسلمانان بوده است . با ارزشترین مقوله زندگی بشر، دین و آیین الهی است و هدف از تشکیل نظام اسلامی نیز عینیت بخشیدن به دین است . «ارتداد» در واقع به معنای بر افراشتن پرچم انکار و مخالفت و بی اعتنایی به چنین امری است . اگر هر کس و هر گروه آزاد باشند تا هر گونه و هر وقت که اراده نمودند وارد عرصه دین شوند و هرگاه میلشان کشید از دین خارج شوند و به آن پشت پا بزنند بزرگترین صدمه و خدشه را بر چهره دین و حیثیت آن وارد می سازند . دشمنان توطئه گر برای اجرای نقشه های خویش به راحتی می توانند در پیکره نظام اسلامی و جامعه دینی نفوذ کنند و پس از حصول مقاصد، بی هیچ دغدغه خاطر و خطر عاجل از آن خارج گردند و از این راه افراد دیگر را دچار تزلزل فکری، تشویش و عدم امنیت اعتقادی سازند . آیات قرآن دلالت بر این دارد که دشمنان در صدد این هستند که هر روز تعدادی از مسلمانان دچار تردید و از اسلام گریزان شوند:
«ود کثیر من اهل الکتاب یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم » 
یعنی: بسیاری از اهل کتاب (یهود و نصاری) از روی حسد آرزو کردند شما را بعد از پذیرش اسلام و ایمان، به حال کفر بازگردانند با آن که حق برای آنها کاملا روشن شده است . 
جالب این است که از آیه 72 آل عمران فهمیده می شود که تعدادی از نیروهای کفار با هم تبانی کردند که بامدادن در حضور پیامبر صلی الله علیه و آله ایمان بیاورند و شامگاهان از اسلام دست بردارند تا از این طریق مسلمانان دچار شک و شبهه و بدبینی نسبت به دین خود گردند . علامه طباطبایی در ذیل این آیه می فرماید:
«آنان برای توجیه کار خودشان می گفتند ما فکر می کردیم اسلام، امارات و ادله ای بر حقانیت و درستی خود دارد ولی وقتی مسلمان شدیم مشاهده کردیم که چنین نیست و شواهدی بر بطلان آن برای ما آشکار گشت و به همین خاطر از اسلام دست کشیدیم و این توطئه ای بود برای ایجاد تردید در مؤمنین .» 
خلاصه این که برخورد تند نسبت به مرتد، به دلیل حفظ امنیت داخلی جامعه اسلامی و جلوگیری از نفوذ بیگانگان و نامحرمان در حریم اعتقادات دینی مسلمانان است . اگر در برابر «توطئه ارتداد» سکوت شود، بیم آن می رود که هر روز افرادی از طریق ارتداد، امنیت دینی جامعه اسلامی را دستخوش تزلزل نمایند و از این راه جامعه را دچار بحران اعتقادی و دینی نمایند . اگر به افراد اجازه داده شود هر روز که مایلند خود را وفادار به اسلام نشان دهند و پس از چندی استعفا دهند، هرج و مرج بر جامعه اسلامی حاکم خواهد شد، خصوصا با توجه به این که معمولا کارهای تخریبی فرهنگی آثار سریع و چه بسا جبران نشدنی بر جای می گذارد . در چنین فرصتی مدارا و نرمش و تسامح، نه تنها روا نیست بلکه زمینه ساز توطئه های ویرانگر و فعالیت توطئه گران حرفه ای مانند سلمان رشدی ها برای ضربه زدن به اسلام و مسلمانان خواهد شد .
ضمنا لازم است به چند نکته توجه داده شود:
الف) باید توجه داشت که حکم اعدام مرتد مربوط به کسی نیست که اعتقادی در درون دارد و در صدد اظهار و تبلیغ و آشکار کردن آن نیست; یعنی صرف برگشت از اسلام در درون و حتی انکار خدا و رسول در صورتی که شخص در صدد اظهار و تبلیغ آن نباشد باعث اجرای احکام ارتداد نخواهد بود . ارتداد شخصی، باید چنان علنی و آشکار شود که نزد حاکم شرع ثابت و محرز گردد و یا دو شاهد عادل مطمئن بر ارتداد او در نزد قاضی گواهی دهند تا حکم مرتد از جانب حاکم شرع بر او بار گردد . از این رو، در اصل بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد .»
جالب این است در مجلس خبرگان قانون اساسی که فقهای زبردست و کارکشته ای حضور داشتند این اصل بدون هیچ مخالف (البته با دو رای ممتنع) به تصویب می رسد . 
نکته مهمی که از این اصل فهمیده می شود این است که نه تنها کسی را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای (در صورتی که در صدد اظهار و تبلیغ آن بر نیاید) مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد بلکه هیچ کس حق تفتیش عقاید دیگران را ندارد . بنابراین هیچ کس حق ندارد فردی را زیر نظر بگیرد تا از افعال و اقوال او، ارتدادش را ثابت کند . از این رو، اثبات ارتداد کار آسانی نخواهد بود .
ب) اگر کسی در مسیر تحقیق و بررسی نسبت به اعتقادات دینی خود دچار شک و شبهه شود، شک و شبهه ای که از اختیار او خارج است مادامی که به لوازم آن تن ندهد و به انکار و جحد کشیده نشود مرتد بحساب نمی آید . اسلام که افراد را به تحقیق دستور می دهد یقینا می دانسته است عده ای در بدو امر ناخواسته دچار شک و تردید خواهند شد، استاد مصباح یزدی در این رابطه می گوید:
«در مواردی دیده شده است که در جامعه اسلامی کسانی ابراز کفر می کردند یا اظهار عقاید فاسد یا حتی مخالفت با ولی امر مسلمین و به اینها کمابیش آزادیهایی داده شده است اینها موارد خاصی بوده و دلیل خاص داشته است و یا کسانی بودند که جت برایشان تمام نشده و بر اثر ابهامهایی که داشتند حرفهایی می زدند ولی سوء نیتی نداشتند به عنوان این که ما این شبهه ها را داریم حرفشان را می زدند . . . به هرحال اگر مطرح می کردند انگیزه براندازی نظام و گمراه کردن مردم را نداشتند در چنین مواردی اسلام تجویز کرده که حرفشان را بزنند و در مقابل، بزرگانی هم جوابشان را می دادند . پس سؤال طرح کردن و ابراز یک عقیده ای به عنوان این که می خواهد حقیقت را کشف کند ممنوع نیست ولی مشروط به این که شرایطی باشد که کسانی باشند و بتوانند پاسخ آنها را بدهند .» 
ج) اگر فعل و یا قولی از کسی صادر شود که نشان دهنده انکار و ارتداد او باشد ولی خود به صراحت می گوید که مقصودم چیز دیگری بوده و قصد انکار نداشته ام و یا بگوید صدور چنین فعل و قولی از روی سهو و غیرعمدی بوده است و یا این که از سر عصبانیت و خشم غیرقابل کنترل بوده است و یا قصد شوخی و غیر جد داشته است، مادامی که دلیل و قرینه قطعیه ای بر خلاف ادعای او وجود نداشته باشد از او پذیرفته می شود و حکم به ارتداد نمی شود . بلکه حتی اگر یکی از ضروریات اسلام را در ظاهر انکار کند ولی برای خود توجیهی داشته باشد که انکار آن امر ضروری، منجر به انکار خدا و رسول نشود باعث ارتداد نمی شود .
«یعتبر فی الحکم بالارتداد البلوغ و العقل و الاختیار و القصد فلا عبرة بردة الصبی و ان کان مراهقا و لا المجنون و ان کان ادواریا و لا المکره و لا بما یقع بلا قصد کالهازل و الساهی و الغافل و المغمی علیه، و لو صدر منه حال غضب غالب لا یملک معه نفسه لم یحکم بالارتداد .» 
یعنی: در حکم به ارتداد، بلوغ، عقل، اختیار و قصد معتبر است . بنابراین ارتداد نابالغ هر چند نزدیک به سن بلوغ باشد و نیز ارتداد دیوانه اگر چه ادواری باشد و کسی که مورد اکراه واقع شده است و نیز به آنچه که بدون قصد انجام می شود مانند حالت شوخی و سهو و غفلت و بیهوشی اعتباری ندارد و نیز اگر فعل و یا قولی که دال بر ارتداد است از روی غضب غالب انجام شود حکم به ارتداد نمی شود .
اگر چیزی که دال بر ارتداد است از شخص ظاهر شود ولی خودش ادعای اکراه کند و یا ادعا کند که بدون قصد بوده است در صورتی که این امر احتمال داشته باشد از او پذیرفته می شود . اگر بینه ای قائم شود که کلامی از او صادر شده است که دال بر ارتداد است ولی خودش ادعای اکراه و یا عدم قصد را نماید از او پذیرفته می شود . 
اگر دانسته شود که فلان شخص به اصول عقیده دارد و به آنچه پیامبر صلی الله علیه و آله آورده اجمالا معتقد است ولی برای او شبهه ای در وجوب نماز و یا حج ایجاد شود و واقعا خیال کند که این دو تنها در صدر اسلام واجب بودند نه در اعصار بعدی، نمی توان گفت که این شخص مسلمان نیست و مرتد است . . . انصاف این است که این ادعا که اسلام عبارت است از مجموعه آنچه که پیامبر صلی الله علیه و آله آورده و ترک التزام و اعتقاد به بعضی از آنها به هر نحوی که باشد باعث کفر است قابل قبول نیست. 
نکته مهم در باب حدود از جمله حد ارتداد این است که اگر در تشخیص آن شبهه ای رخ داد حد ساقط می شود . قاعده «الحدود تدرء بالشبهات » یعنی: حدود با شبهات ساقط می شود مورد قبول فقهاست .
از آنچه گذشت می توان به این جمع بندی رسید که اسلام هر چند به دلیل اهمیت ارتداد و آثار منفی آن، مجازات سنگینی برای آن وضع کرده است، اما به همین اندازه در اثبات آن سخت گیری نموده و انگیزه اثبات آن را کاهش داده است، همانگونه که مجازات زنای محصنه را مجازات سنگینی قرار داده اما راه اثبات آن را بسیار سخت کرده است .

شبهه دوم: جهاد در اسلام

یکی از شبهات مهم در رابطه با آزادی عقیده و مذهب، تشریع جهاد در اسلام است . شبهه این است که مشروعیت و بلکه وجوب جهاد در اسلام در برابر کفار و مشرکان که از مسلمات دین اسلام است با آزادی عقیده و ایمان منافات دارد .
پاسخ: هر چند جهاد از ضروریات اسلام است اما باید توجه داشت که فلسفه جهاد در اسلام چیزی است که با آزادی عقیده و ایمان (به معنای درست آن) منافاتی ندارد . جهاد در اصطلاح فقها به دو قسم دفاعی و ابتدایی تقسیم می شود . جا دارد در مورد هر یک توضیحاتی داده شود .

جهاد دفاعی

جهاد دفاعی، جهادی است که برای نگهبانی و حراست از جان، مال، ناموس، دین، عقیده مسلمین و یا کشور اسلامی در برابر متجاوزان انجام می گیرد . یقینا این جهاد امری است معقول و منطقی، و به هیچ وجه با اصول آزادی عقیده و ایمان منافات ندارد . بلکه این جهاد یک امر فطری و غریزی در همه انسانها و بلکه حیوانات است . طبیعی است هر انسان و یا حیوانی که در برابر تجاوز قرار می گیرد بر خود وظیفه می بیند که مقابله کند و از خود و حریم خود دفاع نماید; زیرا سستی و ضعف در این موارد نه تنها باعث تجاوز به او، هتک شخصیت، ناموس و دین و یا هدم اموال او می شود بلکه باعث تجری و تهور متجاوز در کار خود و در نتیجه به خطر افتادن امنیت اجتماعی می گردد . به همین خاطر در فقه اسلامی و در نگاه فقهای اسلام جهاد دفاعی امری است واجب و نیازی به اذن امام و حاکم شرع هم ندارد، بر همه کسانی که توانایی آن را دارند - اعم از زن و مرد و پیر و جوان - یک وظیفه شرعی است . قرآن کریم با لحن بسیار زیبا مشروعیت جهاد دفاعی را در سوره حج بیان کرده است:
«ان الله یدافع عن الذین آمنوا ان الله لا یحب کل خوان کفور، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر، الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم الله کثیرا و لینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر ولله عاقبة الامور» 
یعنی: خداوند از اهل ایمان دفاع می کند . بدرستی که خداوند خیانت کاران کافر پیشه را دوست نمی دارد، اجازه داده شده است به آنهایی که دیگران به جنگ آنها آمده اند بجنگند، به دلیل این که اینها مظلوم واقع شده اند و خداوند به نصرت و یاری آنها قادر است . همان کسانی که از دیارشان بنا حق بیرون رانده شده اند و جرمی نداشته اند جز این که می گفتند: پروردگار ما خدای یکتا است . اگر خداوند بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر دفع نمی کرد دیرها و صومعه ها و معابد (یهود و نصاری) و مسجدها که نام خدا در آنها بسیار برده می شود ویران می شد . خدا کسانی را که یاری او کنند یاری می کند، خداوند قوی و شکست ناپذیر است . همان کسانی که اگر در زمین استقرارشان دهیم نماز بر پا کنند و زکات بپردازند و به معروف وادارند و از منکر باز دارند و سرانجام همه کارها با خداست .
لحن آیات کاملا لحن دفاع است . البته این دفاع، دفاع در راه عقیده و ایمان است . در واقع اسلام جهاد را در برابر کفار و مشرکانی که برای مسلمین حق آزادی عقیده و ایمان را منکر بودند و این حق را از آنها سلب نموده بودند، مشروع و بلکه اعلام کرده است . نکته بسیار جالب این است که این آیه فلسفه اصلی مشروعیت این جهاد در راه عقیده را این می داند که اگر در برابر متجاوزان به دین و عقیده الهی مقاومت صورت نگیرد، تمام مراکز عبادت در جهان نابود می شود; یعنی نه تنها مراکز عبادت مسلمانها بلکه مراکز عبادت یهودیها و مسیحیان و دیگران نیز ویران می شود و به تعبیر دیگر در کره زمین کسی خدا را عبادت نخواهد کرد .
در آیه دیگری می فرماید:
«و لو لادفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض » 
اگر خداوند بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر دفع نمی کرد (یعنی اگر جلوی مهاجمین و متجاوزین گرفته نمی شد) زمین را فساد می گرفت .
شاید از کنار هم قرار دادن این دو آیه بتوان استفاده کرد که با نابودی و ویرانی مراکز عبادت و ایمان به خدا، زمین نیز به فساد و تباهی کشیده می شد . بنابراین آرامش و امنیت و اصلاح زمین و اهل زمین به برقراری دین الهی است و برقراری و پایداری دین خدا به جهاد و دفاع است .
جالب این است که در آیه مورد بحث، آنهایی که مورد تهاجم واقع شده اند و جهاد برای آنها تشریع شده است را با اوصافی معرفی می کند (الذین ان مکناهم فی الارض) که نشان دهنده این است که آنها در صدد اصلاحگری در زمین هستند . طبیعی است جنگ با این گروه; یعنی جنگ با اصلاحگری و اصلاحات در روی زمین که نتیجه آن جز فساد، تباهی و ویرانی زمین نیست .
نکته مهمی که تذکر آن لازم است این که مشروعیت و یا وجوب جهاد دفاعی اختصاص به آنجایی ندارد که خود انسان و یا خانواده و عشیره او مورد تجاوز و تهاجم واقع شوند بلکه اگر گروهی از مسلمانها حتی گروهی از انسانها بناحق مورد تجاوز واقع شوند بر مسلمانهای دیگر واجب است در صورت تمکن، از آنها دفاع کنند و به یاری آنها بشتابند . مانند مردم مظلوم فلسطین که مورد تجاوز اسرائیلیها واقع شده اند . در قرآن کریم در این باره آمده است:
«ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریة الظالم اهلها و اجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا» 
یعنی: شما را چه شده است که پیکار نمی کنید در راه خدا و در راه ناتوانان از مردان و زنان و کودکان که می گویند پروردگارا ما را از این شهر ستمکارنشین بیرون ببر (و نجات ده) و بر ما از جانب خود سرپرستی قرار ده و بر ما از جانب خود یاوری بگذار .
از این آیه بخوبی وجوب جهاد آزادیبخش استفاده می شود . پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز فرموده است:
«من سمع مسلما ینادی یاللمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم .» 
یعنی: اگر کسی فریاد استغاثه مسلمانی را بشنود و به داد او نرسد مسلمان نیست .
در اصل 154 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز حمایت از جنبشهای آزادیبخش و مستضعفان جهان آمده است:
«جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد . بنابراین در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می کند .»

منبع : حوزه نت
این مطلب صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر شده و محتوای آن لزوما مورد تایید تبیان نیست .