تبیان، دستیار زندگی
چندین هزار سال است که سلولهای ما از دستور کوچکی که در درون آن‌ها نهفته است، پیروی می‌کنند و سلولهای مشابه خود تولید می‌کنند.....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نمودار زمانی و چهار طبقه بندی

چندین هزار سال است که سلول های ما از دستور کوچکی که در درون آن‌ها نهفته است، پیروی می‌کنند و سلول های مشابه خود تولید می‌کنند. اما راز این توالد و انتقال صفات برای قرن‌ها نهفته بود. انسان قرن بیستم در پرتو پیشرفت دانش ژنتیک توانست بخش عظیمی از این معما را حل کند، اگر چه هنوز راه درازی در پیش دارد.

پیش از 1945

نمودار زمانی

تولد ژنتیک: کشف وجود توارث سبب شد انسانها به دنبال یافتن مکانیسم انتقال صفات از نسلی به نسل بعد باشند.

1965 - 1945

نمودار زمانی

کشف DNA: کشف ساختار مولکول DNA چشم انداز جدیدی را به روی ما گشود.

1985 - 1966

نمودار زمانی

مهندسی ژنتیک: اصلاح ژنتیکی برای بهبود محصولات طبی و کشاورزی پا به عرصه وجود گذاشت.

2003 - 1986

نمودار زمانی

کشف ژنوم انسان: با یافتن نقشه ژنتیکی انسان شاید بتوان راههای جدیدی برای درمان بیماری های موروثی پیدا کرد.

بازگشت به صفحه اصلی