تبیان، دستیار زندگی
شاید بگوئید خیلی زیاد، اما مطمئنا وقتی این چند سطر را بخوانید متوجه می شوید که آنچه شما حدس می زدید با واقعیت فاصله زیادی دارد. ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شگفتی های قلب

تا چه حد با کار قلب خود آشنا هستید؟

شاید بگوئید خیلی زیاد، اما مطمئناً وقتی این چند سطر را بخوانید متوجه می‌شوید که آنچه شما حدس می‌زدید با واقعیت فاصله‌ی زیادی دارد.

• دست خود را روی قلبتان بگذارید. آیا دستتان را سمت چپ سینه‌ی خود قرار دادید؟ بیشتر مردم چنین می‌کنند. واقعیت اینست که قلب تقریباً در وسط قفسه سینه و در میان ششها واقع شده است، اما طوری قرار گرفته است که متمایل به سمت چپ بدن ماست . به همین دلیل به نظر می‌رسد قلب در سمت چپ سینه جای گرفته است.

• دستتان را مشت کنید. اگر کودک هستید، قلب شما تقریباً به همین اندازه است. ولی اگر بزرگسال باشید، اندازه‌ی قلب شما حدوداً دو برابر مشتتان خواهد بود.

• قلب در حدود 100000 مرتبه در روز و تقریباً 35 میلیون بار در سال می‌تپد. به طور میانگین، قلب یک انسان در طول عمر او بیش از 2.5 میلیارد بار منقبض می‌شود.

• نیرویی که قلب در هر تپش ایجاد می‌کند، مساوی نیرویی است که بایستی برای زدن یک ضربه‌ی محکم در بازی تنیس صرف کنید. ماهیچه های قلب همواره به شدت کار می‌کنند. میزان فعالیت آن‌ها تقریباً دو برابر میزان فعالیت ماهیچه های پای فردی است که با قدم های کوتاه می‌دود.

• اگر انگشتان خود را روی مچ یا رگ گردنتان قرار دهید، می‌توانید نبضتان را احساس کنید. نبض کودکان بین 90 تا 120 بار در دقیقه و نبض بزرگسالان تقریبا 72 بار در دقیقه می‌زند.

• قطر آئورت- که بزرگترین سرخرگ بدن می‌باشد - تقریباً با قطر یک شلنگ کوچک یکسان است. در مقابل، مویرگها به حدی کوچکند که باید ده عدد از آنها را در کنار هم قرار دهید تا ضخامت آن‌ها با موی انسان برابر شود.

• در بدن شما تقریبا5.6ً لیتر خون جریان دارد. این خون در هر دقیقه سه دور از کل بدن می‌گذرد. خون در یک روز مسافتی  حدود 19000 کیلومتر را طی می‌کند و این فاصله چهار برابر طول کشور آمریکا (از اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام) است.

• قلب به طور متوسط یک میلیون بشکه خون را در کل عمر پمپ می‌کند. این حجم معادل ظرفیت سه تانکر عظیم نفتی است.

                          گام اول: خون سازی                        گام اول: خون سازی                            گام اول: خون سازی 

نویسنده:

ساناز فرهنگی