تبیان، دستیار زندگی
داوطلبان‌ گرامی ضمن آرزوی موفقیت‌ برای شما جهت ادامه‌ تحصیل‌ در مقاطع‌ مختلف آموزشی كسب‌ مراتب‌ عالیه‌ علم، مطالعه این مطالب به منظورآشنائی با اطلاعات عمومی شركت‌ در آزمون‌ سراسری سال 1388 توصیه می‌شود....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

راهنمای شركت‌ در آزمون‌ سراسری‌ سال‌1388 آرشیو شد

داوطلبان‌ گرامی ضمن آرزوی موفقیت‌ برای شما جهت  ادامه‌ تحصیل‌ در مقاطع‌ مختلف آموزشی كسب‌ مراتب‌ عالیه‌ علم، مطالعه این مطالب به منظورآشنائی با اطلاعات عمومی شركت‌ در آزمون‌ سراسری سال 1388 توصیه می‌شود.

آزمون سراسرس

الف)زمان برگزاری آزمون در گروههای آزمایشی مختلف:

نام آزمونروز و تاریخ آزمونساعت شروع فرآیند زمون
علوم ‌ریاضی‌ و‌ فنیپنجشنبه   مورخ  4/4/88

30/7  صبح

علوم ‌تجربیجمـعه  مورخ  5/4/8830/7  صبح
‌‌زبان‌های ‌خارجیجمـعه  مورخ  5/4/8800/15  بعدازظهر
علوم انسانیشنـبه  مورخ  6/4/8830/7  صبح
هنرپنجشنبه   مورخ  4/4/8800/15  بعدازظهر

جدول برگزاری آزمون داوطلبان‌ گروه‌های‌ آزمایشی‌ علوم‌ ریاضی ‌و ‌فنی، هنر، علوم تجربی، زبان‌های‌ خارجی‌ و علوم انسانی

خیلی مهم: در های‌ ورود به‌ جلسه‌‌ امتحانی ‌در صبح‌ روزهای ‌امتحان ، رأس ‌ساعت 7 (هفت صبح) و در بعدازظهر رأس ساعت14:30 (دو و سی دقیقه بعدازظهر) بسته‌ خواهد شد. لذا داوطلبان‌ باید یك ساعت قبل ‌از بسته ‌شدن ‌در های‌ ورودی‌ در محل‌ حوزه‌ امتحانی ‌حاضر باشند.

ب)پاسخنامه‌ و نكات‌ مهمی‌ درباره‌ آن‌ :

- در جلسه‌ آزمون‌ عمومی‌ و اختصاصی‌ به‌ هر یك‌ از داوطلبان گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی یك پاسخنامه و به هر یک از داوطلبان گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی‌ و ‌فنی، علوم تجربی و علوم انسانی دو پاسخنامه (پاسخنامه آزمون عمومی یا پاسخنامه شماره 1 و پاسخنامه آزمون اختصاصی یا پاسخنامه شماره 2 داده‌ می‌شود. در مستطیل‌ بالای‌ پاسخنامه‌ شماره‌ داوطلب‌، نام‌ خانوادگی‌ و نام‌ و گروه‌ آزمایشی‌ درج‌ شده‌ است‌. نمونه‌ قسمتی‌ از پاسخنامه‌ در این راهنما چاپ‌ شده‌ است‌ كه‌ باید پس‌ از ملاحظه‌ آن‌ به‌ نكات‌ زیر توجه‌ كرد.

در مستطیل‌ بالای‌ پاسخنامه‌ مطلقاً نباید چیزی‌ نوشت‌ یا علامتی‌ گذاشت‌ و به‌ غیر از محل‌های‌ مشخص‌ شده‌ در روی‌ پاسخنامه‌ از نوشتن‌ و یا علامتگذاری ‌‌در سایر محل‌ها خودداری ‌شود در غیر اینصورت ‌‌فرد ‌بعنوان ‌‌متخلف‌ شناخته شده و پاسخنامه وی تصحیح نخواهد شد. داوطلب به محض دریافت پاسخنامه‌ (اعم از پاسخنامه آزمون عمومی یا پاسخنامه شماره 1 و پاسخنامه آزمون اختصاصی یا پاسخنامه شماره 2) باید شماره‌ آن را با شماره‌ برچسب صندلی‌ و شماره‌ پرینت كارت‌ ورودی‌ خود مقایسه‌ كند تا مطمئن‌ شود بین‌ آنها هیچ‌ اختلافی‌ نیست‌ و در صورت‌ مشاهده‌ تفاوت‌، بی‌درنگ‌ موضوع‌ را به‌ نزدیكترین‌ مراقب ‌جلسه‌ اطلاع‌ داده و موضوع‌ را پیگیری تا اختلاف‌ برطرف‌گردد.

طرز پاسخ‌ دادن‌ به‌ سؤالات:

1- داوطلب‌ باید محل‌ مخصوص‌ جوابی‌ را كه‌ در پاسخنامه‌ برای‌ هر سؤال‌ در نظر می‌گیرد به وسیلة مداد سیاه‌ نرم‌ پررنگ‌ (نه‌‌ خودكار و ‌نه ‌مداد‌كپی ‌و‌...) پُر كند. برای‌ آگاهی‌ از طرز پُركردن‌ محل‌ مخصوص‌ هر جواب‌ به‌ نمونه‌ پاسخنامه‌ مندرج‌ در این صفحه كه‌ در آن‌ به‌ سؤالات‌ شماره‌های‌ 1، 2، 3و 4 به‌ ترتیب‌ پاسخ‌های‌ فرضی‌ 2، 4، 1 و 4 داده‌ شده‌ است‌ توجه‌ شود.

2- چون ‌پاسخنامه‌ به وسیلة‌ ماشین ‌علامت‌خوان‌ تصحیح‌ می‌شود، لذا از كثیف‌ كردن‌، تا كردن‌ و یا ‌گذاشتن‌ هر‌گونه‌ علامت‌‌ و اثری‌ بر روی‌ ‌آن خودداری‌ شود.

3- جواب‌ها باید فقط در پاسخنامه‌ با پُركردن‌ محل‌ مخصوص‌ آنها و به وسیله‌ مداد مشكی‌ نرم‌ پر‌رنگ‌ مشخص‌ شود. پر كردن‌ محل‌ پاسخ‌ها باید پررنگ‌ و یكنواخت‌ باشد. پاسخ‌هایی‌ كه‌ به‌ هر نحو دیگر در پاسخنامه‌ «مثلاً بجای‌ پُركردن‌ محل‌ مخصوص‌، (×) گذاشته‌ و یا بطور یكنواخت‌ پُررنگ‌ نشود» یا در دفترچه‌‌آزمون‌ علامتگذاری‌ یا نوشته‌ شود قابل‌ تصحیح‌ و نمره‌گذاری‌ با ماشین‌ نیست‌ و به‌ همین‌ علت‌ به‌ هیچ‌ وجه‌ به‌ حساب‌ نمی‌آید.

4- در تست‌های‌ چهار گزینه‌ای‌ برای‌ هر پاسخ‌ صحیح‌ 3 نمره‌ مثبت‌ (سه ‌‌نمره‌ ‌مثبت‌) و برای‌ هر پاسخ‌ غلط، به ‌منظور خنثی‌‌كردن‌ پاسخ‌های ‌حدسی‌ یا تصادفی‌ 1‌ نمره‌ ‌منفی‌ (یك‌‌ نمره ‌منفی‌) منظور خواهد شد، بنابر این‌ به‌ داوطلبان ‌توصیه ‌می‌شود اگر پاسخ‌ صحیح‌ سؤالی‌ را اصلاً نمی‌دانند به‌ آن‌ سؤال‌ جواب‌ ندهند زیرا به‌ سؤال‌های‌ بدون‌ جواب‌ نمره‌ منفی‌ یا مثبت‌ تعلق‌ نمی‌گیرد و اگر به‌ سؤالی‌ بیش‌ از یك‌ پاسخ‌ داده‌ شود همه‌پاسخ‌ها، غلط محسوب خواهد شد و به‌ آن‌ سؤال ‌یك‌ ‌نمره ‌‌منفی (1 نمره‌ ‌منفی‌) تعلق ‌خواهد‌ گرفت.

ج) برگزاری آزمون:

1- آدرس حوزه‌های برگزاری آزمون بر روی پرینت كارت شركت در آزمون درج گردیده است. داوطلبان چنانچه در چند گروه آزمایشی شركت كرده‌اند لازم است پرینت كارت خود را در گروههای مختلف به صورت جداگانه پرینت نمایند.

2- ‌ قبل‌ از شروع‌ آزمون‌ فرم‌ نظر خواهی‌ حاوی‌ 10 سؤال‌ به‌ داوطلبان‌ داده‌ خواهد شد، لازم است‌ پاسخ‌ سؤالات‌ مندرج‌ در فرم‌ مذكور را از ردیف‌ 301 تا 310 در پاسخنامه‌ به‌ مدت‌ 10 دقیقه‌ درج‌ نمایند.

3- داوطلبانی‌كه‌ به معارف غیراسلام پاسخ می‌دهند و یا زبان ‌خارجی‌ امتحانی‌آنان‌ غیرانگلیسی ‌می‌باشد، لازم‌ است ‌به‌ ترتیب ‌به‌ سؤالات ‌اقلیت‌های‌ مذهبی‌ و زبان‌ خارجی ‌غیرانگلیسی‌ كه‌ به‌ ضمیمه‌ دفترچه‌ آزمون‌ عمومی‌ آنان‌ الصاق‌ گردیده‌، پاسخ‌ دهند. (اطلاعات كامل در خصوص دفترچه‌های آزمون كلیه گروههای آزمایشی در هفته نامه‌ پیك سنجش مورخ 18/3-25/3/ و1/4/88 ونیز سایت اینترنتی سازمان سنجش درج گردیده‌است).

د)تذكرات مهم:

1- برای حضور در جلسه آزمون باید پرینت كارت شركت در آزمون، كارت ملی یا شناسنامه عكسدار و چند مداد سیاه‌ نرم‌ پر رنگ‌، مداد پاك‌كن‌، مداد تراش‌ و سنجاق‌ همراه‌ داشته‌ باشید.

2- ازآوردن‌ وسایل‌ اضافی‌‌ مانند كیف‌دستی‌، ساك‌‌دستی‌، كتاب‌، جزوه‌، ماشین‌حساب‌، تلفن‌ همراه، پیجر، بی‌سیم، نُت، یادداشت و غیره‌ ... اكیداً خودداری‌ نمایید، درغیر اینصورت‌ فرد به‌ عنوان‌ متخلف‌ تلقی‌ و برابر قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری با وی‌ رفتار خواهدشد. ضمناً از آنجا كه محلی برای نگهداری وسایل اضافی در حوزه‌های امتحانی پیش‌‌بینی نمی‌شود، لذا از داوطلبان تقاضا می‌شود كه به هیچ وجه این قبیل ‌وسایل اضافی ‌را‌ به‌ همراه خود به محل حوزه امتحانی نیاورند، تاكید می‌گردد حفظ ‌و ‌نگهداری ‌آنها به ‌عهده مسوولین حوزه امتحانی مربوط نخواهد بود.

3- از آنجا كه‌ براساس ضوابط آزمون سراسری سال 1388 منحصراً آن‌ دسته‌ از داوطلبان‌ فارغ التحصیل نظام جدید آموزش متوسطه كه دارای مدرك‌ پیش‌‌دانشگاهی و یا كاردانی بوده و یا تا تاریخ 31/6/88 مدرك پیش دانشگاهی و یا كاردانی خود را اخذ می‌نمایند ، مجاز به‌ ثبت ‌نام‌ و شركت‌ در آزمون‌ سراسری بوده‌اند.

بنابراین‌ آن‌ دسته‌ از داوطلبان‌ نظام‌ جدید آموزش‌ متوسطه‌ كه‌ به‌ دوره‌ پیش‌ دانشگاهی‌ راه‌ نیافته‌اند و یا فاقد مدرك كاردانی می‌باشند ، مجاز به‌ ثبت‌نام‌ و شركت‌ در آزمون‌ سراسری‌ سال 1388 نبوده و بدیهی ‌است‌ در صورت‌ شركت‌ در آزمون‌ از گزینش‌ حذف خواهند شد و یا در صورت قبولی پذیرش آنان لغو می‌گردد.

4- از آنجا كه‌ پذیرفته‌شدگان‌ زیر مجاز به‌ شركت‌ در آزمون‌ سراسری‌ سال‌ 1388 نبوده‌اند، لذا چنانچه‌ داوطلبانی‌ بدون‌ توجه‌ به‌ ضوابط مذكور در آزمون‌ ثبت‌نام‌ نموده‌اند در صورت‌ شركت‌ در جلسه‌ امتحان‌، طبق‌ ضوابط با آنان‌ رفتار می‌گردد:

الف) پذیرفته‌شدگان‌ دوره‌های‌ روزانه‌ (اعم‌ از متمركز و یا نیمه‌ متمركز) آزمون‌ سراسری‌ سال‌ 1387 از گزینش نهایی در رشته‌های دوره روزانه حذف و منحصراً در دوره‌های شبانه، پیام نور و مؤسسات غیرانتفاعی گزینش می‌شوند.

ب) داوطلبانی‌ كه‌ تاكنون 2 بار در آزمون‌های‌ سراسری‌ از سال‌ تحصیلی 65-1364 به‌ بعد در ردیف پذیرفته‌شدگان رشته‌های تحصیلی دوره روزانه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (اعم از متمركز و یا نیمه متمركز) قرار گرفته‌اند، از گزینش نهایی حذف خواهند شد.

ج) داوطلبان نظام ‌جدید كه تا موعد مقرر (شهریور ماه سال ‌1388) موفق به دریافت مدرك دوره پیش‌دانشگاهی نمی‌شوند، حتی در صورت قبول نهایی، قبولی آنها در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی لغو خواهد شد.

یادآوری مهم- باتوجه به‌اینكه هرگونه اطلاع‌رسانی در مورد داوطلبان مجاز به انتخاب رشته (در مردادماه) و اعلام نتایج نهایی آزمون سال 1388 (در شهریور ماه) از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش انجام می گردد،لذا داوطلبان می‌بایست پس ازپایان جلسه آزمون  برچسب صندلی خود را به همراه خود برده و تا اعلام نتایج نهایی آزمون نزد خود نگاه دارند.

5- داوطلبان در صورت تمایل برای اعلام علاقمندی جهت شركت در گزینش رشته‌های دارای شرایط خاص در این آزمون، می‌بایست از تاریخ 1/4/88 تا 10/4/88  براساس اطلاعیه مندرج در سایت سازمان و هفته نامه‌ پیك سنجش مورخ 18/3- 25/3/ و1/4/88  در سایت اینترنتی سازمان اقدام نمایند.

نشانی ‌‌سازمان سنجش: تهران  ـ ‌خیابان‌ كریم‌خان‌زند ـ بین خیابان استاد نجات‌اللهی و سپهبد قرنی

اگر در این زمینه به اطلاعات بیشتر و یا راهنمایی مشاوران نیاز دارید، کارشناسان ما در بخش مشاوره پاسخگوی شما هستند.