تبیان، دستیار زندگی
دست انسان ظاهری بسیار متفاوت با بال خفاش یا باله نهنگ دارد. امّا در واقع هر سه این اندامها از تاریخ تکاملی مشابهی بر خوردارند. در واقع استخوانهای دست و بازو در هر یک از این سه جاندار به گونه ای تغییر یافت...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تکامل در خدمت کاربرد

دست انسان ظاهری بسیار متفاوت با بال خفاش یا باله‌ی نهنگ دارد. امّا در واقع هر سه‌ی این اندام‌ها از تاریخ تکاملی مشابهی بر خوردارند. در واقع استخوان‌های دست و بازو در هر یک از این سه جاندار به گونه ای تغییر یافته که جاندار بتواند خود را با محیط زندگی خود وفق دهد .

تکامل در خدمت کاربرد
دانشمندان این تشابه را " همولوژی " می‌نامند. گاهی نیز اندام‌هایی که به ظاهر مشابهند و عملکرد یکسانی دارند، بسیار متفاوت از یکدیگر می‌باشند. مثلاً بال یک حشره و بال یک پرنده اگر چه ظاهراً یکسانند ، امّا در واقع منشأ آن‌ها بسیار با هم فرق می‌کند. در انسان، استخوان‌های دست طوری تغییر شکل پیدا کرده اند تا برای کار با ابزارها مناسب باشد؛ زیرا انسان به کمک پاهای خود حرکت می‌کند و دست‌ها نقش چندانی در حرکت بدن ندارند. امّا در نهنگ که شناگر است ، استخوان چهار انگشت بسیار دراز شده و این امکان را ایجاد می‌کند که جانور به راحتی بتواند آب را با باله های خود جابجا کند . دست خفاش بسیارجالب تغییر شکل پیدا کرده است. استخوان‌های انگشتان خفاش همگی دراز شده اند و یک شبکه ایجاد کرده اند که بال او روی آن قرار می‌گیرد. مدت‌ها طول کشید تا انسان دریابد که اجدادش،اندامهایی مشابه با اجداد نهنگ‌ها و خفاش‌ها داشته اند. در واقع اندام‌های یکسان به مرور زمان تغییر شکل پیدا کرده اند ، تا به جاندار کمک کند که چیزی را در دست بگیرد ، پرواز کند و یا در آب شنا کند. بر روی یکی از موجودات زیر کلیک کنید و با موس خود بر روی شکل بروید تا استخوان‌های او را ببینید. مطمئناً با دیدن استخوان‌ها، خودتان به تشابه آن‌ها اعتراف خواهید کرد.