تبیان، دستیار زندگی
در قرن بیستم، روز به روز استفاده از الکتریسیته در زندگی ما بیشتر شده است، تا جایی که امروز میزان مصرف انرژی الکتریکی جهان حدودا شش برابر انرژی حاصل از مصرف مواد غذایی است....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

میوه و باتری میوه ای

چکیده

در قرن بیستم، روز به روز استفاده از الکتریسیته در زندگی ما بیشتر شده است، تا جایی که امروز میزان مصرف انرژی الکتریکی جهان حدوداً شش برابر انرژی حاصل از مصرف مواد غذایی است. این نشان دهنده ی نقش مؤثر برق در زندگی کنونی بشر است.

باتری میوه ای 

تاریخچه 

ساختمان باتری 

برق گرفتگی

در قرن بیستم، روز به روز استفاده از الکتریسیته در زندگی ما بیشتر شده است، تا جایی که امروزه میزان مصرف انرژی الکتریکی جهان حدوداً شش برابر انرژی حاصل از مصرف مواد غذایی است که این نشان دهنده ی نقش مؤثر برق در زندگی کنونی بشر است.

یک گام مهم در درک الکتریسیته، کشف باتری بود. باتری‌ها باعث ایجاد جریان پیوسته بار می‌شوند، به همین دلیل دانشمندان توانستند با استفاده از آن ها بسیاری از پدیده هایی را که تا آن زمان فقط به صورت لحظه ای روی می‌داد، در زمان بیشتری مشاهده کنند.

نویسنده: صادق بهداد