تبیان، دستیار زندگی
نان فقط یک غذای ساده نیست. فقط یک لحظه به تمامی مثل‌ها و شعرهایی که نان در آنها به کار می‌رود فکر کنید. نان تنها غذا نیست. با نمک نشانه محبت و معرفت است و در دامن کسی گذاشتنش حکایت کرم و بخشندگی و آجر کردنش نهایت بدجنسی و رذالت. از روزی که نان پدید ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خمیر مایه به دما حساس است.

خمیر مایه به دما حساس است.
دمای روی نان150 تا 205 درجه ی سانتی گراد
دمای داخلی یک قطعه نان تازه پخت شده.100 درجه ی سانتی گراد
محدوده ی دمایی مرگ خمیرمایه.55 تا 60 درجه ی سانتی گراد
محدوده ی دمایی آبی که برای مخلوط شدن اجزای خشک با خمیرمایه لازم است و در دستور غذاها ذکر می‌شود.49 تا 55 درجه ی سانتی گراد
محدوده ی دمایی آب مورد نیاز برای اختلاط خمیر مایه با آّب و شکر.41 تا 46 درجه ی  سانتی گراد
دمای اختلاط کمتر، برای زمانی که خمیر ترش با آب دمای پایین مخلوط می‌شود،

این عمل موجب خروج اسید آمینو از سلول ها می شود و خمیر را سفت و چسبناک کند.

38 درجه ی  سانتی گراد
محدوده ی دمایی مایعاتی که برای حل کردن خمیر ترش فشرده شده به کار می‌روند.27 تا 32 درجه ی سانتی گراد
دمای بهینه، برای رشد خمیرمایه و رسیدن به مرحله ی تخمیر.35 درجه ی  سانتی گراد
دمای آب پیشنهادی برای دمای ماشین نان پزی.21 تا 27 درجه ی  سانتی گراد
دمای پیشنهادی یخچال برای نگهداری خمیر ترش در شرایط بهینه ی کارکرد.4 درجه ی سانتی گراد