تبیان، دستیار زندگی

فرازی کوتاه از وصیتنامه شهید شوشتری

دیروز ازهرچه بودگذشتیم.امروزازهرچه بودیم گذشتیم. آنجاپشت خاکریزبودیم و اینجادرپناه میز.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 
 شهید شوشتری
بسم الله


دیروزدنبال گمنامی بودیم و امروزمواظبیم ناممان گم نشود. جبهه بوی ایمان میداد و اینجاایمانمان

بومیدهد. آنجا بر درب اتاقمان مینوشتیم یاحسین فرماندهی ازان توست؛ الان مینویسیم بدون

هماهنگی واردنشوید. الهی نصیرمان باش تابصیرگردیم، بصیرمان کن تاازمسیربرنگردیم.

آزادمان کن تا اسیرنگردیم.

شادی روح شهدا و امام شهدا صلوات !
منبع:فاتحان

این مطلب صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر شده و محتوای آن لزوما مورد تایید تبیان نیست .