تبیان، دستیار زندگی
نان فقط یک غذای ساده نیست. فقط یک لحظه به تمامی مثل‌ها و شعرهایی که نان در آنها به کار می‌رود فکر کنید. نان تنها غذا نیست....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نان از نگاه یک دانشمند

نان روزانه

نان فقط یک غذای ساده نیست. می توانید برای چند لحظه به تمامی مثل‌ها و شعرهایی که در مورد نان وجود دارد، فکر کنید. آن گاه متوجه خواهید شد که نان تنها غذا نیست. با نمک نشانه ی محبت و معرفت است و در دامن کسی گذاشتنش حکایت کرم و بخشندگی و آجر کردنش نهایت بدجنسی و رذالت. از روزی که نان پدید آمده است، همیشه یکی از منابع غذایی اصلی مردم جهان بوده است. در طول قرن ها به مکان های مختلف سفر کرده است؛ و در عین حال هم نشانگر وحدت و یگانگی و هم نشانه ی تنوع و گونا گونی فرهنگ انسان ها بوده است و مهم تر از آن شاهدی بر توانایی انطباق مردم با محیط اطرافشان بوده است.

نوع نانی که مردم تهیه می کنند به غله ای که در دسترس دارند، بستگی دارد که آن هم به موقعیت جغرافیایی و آب و هوای محلی وابسته است: مثلاً در اتیوپی دانه ی مغزی و پر از پروتئینی به نام تف وجود دارد که از آن نان ترش و اسفنجی ای به نام "این جرا" تهیه می کنند و همراه اغلب غذاها استفاده می شود. اما دانه ای مثل جو مناسب سرزمین های سردی مثل فنلاند است که از آن نان سنتی ای به نام "اوهراریسکا"  پخته می‌شود.

در انجیل از فطیر سخن رفته است که بنی اسرائیل در هنگام فرار از مصر تهیه کردند. در هر صورت می دانیم که نحوه و شیوه ی زندگی اثر زیادی بر نوع نانی دارد که مردم  استفاده می کنند. در آسیای مرکزی که غله و سوخت کمیاب است، عشایر نان های نازک و گرد کوچکی درست می‌کنند که خیلی زود روی آتش پخته می شود. مردم مرکز آناتولی هم برای گذراندن زمستان های سرد و طولانی حلقه هایی از نان را از سقف می‌آویزند و در هنگام استفاده، آن ها را در آب خیس می کنند.

البته شما هر نوع نانی را که استفاده  کنید ، داشتن علم و دانش راجع به آن برایتان جالب خواهد بود.

تألیف و ترجمه: ساناز فرهنگی