تبیان، دستیار زندگی

روابط عمومی؛ نماد مدیریت با مردم_نویسنده : احمد مسجد جامعی

روابط عمومی بر مردم مدیریت نمی‌کند بلکه به دنبال مدیریت با مردم است و در جایگاه مردم نمی‌نشیند، بلکه با مردم تصمیم می‌گیرد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
احمد مسجد جامعی
 گسترش و توسعه روابط عمومی در جامعه می تواند ملاک و معیار مناسبی برای نشان دادن پیشرفت مردم‌سالاری باشد. وجه مردم‌سالارانه روابط عمومی ها، جنبه ای اخلاقی دارد،زیرا بناست روابط عمومی ها تصویری واقعی اما رضایت بخش از موسسه و سازمان مورد نظرخود ارائه دهند. کوشش برای ارائه تصویر رضایت بخش، از یک سو مستلزم آگاهی از دیدگاه مردم است و از سوی دیگر تلاش برای جلب رضایت آنان.
روابط عمومی ها می توانند تصویری واقعی تر از جامعه به مدیران ارائه دهند. اگرروابط عمومی ها این تصویر واقعی را از راه نظرسنجی های و افکار سنجی های علمی به مدیران منتقل نکنند، رفته رفته مدیران حلقه نردیکان خود را تصویری از جامعه پنداشته و رفته رفته خواست آنان را با خواست عمومی اشتباه می گیرد و به جای پاسخ دادن به خواست عمومی و جلب رضایت مردم، رضایت حلقه های کوچکی را جلب می کنند.
لذا از این جهت است که روابط عمومی در حکومت مردم‌سالار اهمیت پیدا می کند. روابط عمومی بر مردم مدیریت نمی‌کند بلکه به دنبال مدیریت با مردم است و در جایگاه مردم نمی‌نشیند، بلکه با مردم تصمیم می‌گیرد و از این طریق به تعدیل سیاست‌ها و ارتقایرضایت‌مندی مردم کمک می‌کند.
روابط عمومی حافظ اعتبار و خوش‌نامی یک سازمان است و نقش مهمی را در جلب اعتمادمردم دارد، بر این اساس روابط عمومی موفق چشم بینا، گوش شنوا و زبان گویای سازمان خود است و بر همین اساس اگر بپذیریم که هر سازمانی نیازمند برقراری ارتباط با مردم است باید بر این نکته نیز تأکید شود که وظیفه روابط عمومی صرفاً پاسخگویی به مخاطب نیست بلکه نحوی نظارت بر عملکرد مدیریت نیز هست و روابط عمومی‌ ای موفق است که بانظارت خود به ارتقای کیفیت عملکرد سازمان کمک کند همچنین روابط عمومی موفق دانش محور و دانش پایه است و در کنار معیارهایی هم‌ چون اخلاق، هنر و وفاداری به مردم،صداقت و سرعت در مدیریت نقش‌آفرینی می‌کند.
وظیفه اصلی روابط عمومی در سازمان حذف موارد منفی و تقویت تشکیلات و نقاط مثبت سازمان است و در این عرصه می تواند با شناسایی نقاط ضعف سازمان، زمینه تقویت سازمان را فراهم نماید؛ همچنین دنیای روابط عمومی با افکار عمومی پیوندی ناگسستنی دارد وبا توجه به سرمایه اجتماعی که افکار عمومی در اختیار سازمان‌ها قرار می‌دهد، می‌توانبه رفع کمبودها پرداخت. در حقیقت رشد روابط عمومی‌ها ناشی از گرایش جامعه بهپرسشگری است در صورتی که افکار عمومی به دنبال پرسشی باشد، نمی‌توان بی‌تفاوت ازکنار آن گذشت. از جهتی نیز جریان آزاد اطلاعات نیازهای جدید را در جامعه ایجاد کرده و به همین دلیل مسوولان روابط عمومی باید برای پاسخ گویی با تمامی بخش‌های سازمانی خود در ارتباط باشند.بنابراین احترام به افکار عمومی موجب رشد روابط عمومی است و باتوجه به این که رسانه نیز زمینه‌ ساز شکل‌گیری افکار عمومی است، لذا باید اطلاع رسانی در شیوه‌های سنتی و مدرن در مرکز توجه روابط عمومی ها قرار گیرد.
روابط عمومی حوزه‌ پیچیده ای است که در شکل‌گیری آن علم، ‌فن، ‌هنر و نظریه نقشاساسی را ایفا می‌کنند لذا موفق و پیشرفت در روابط عمومی بدون تسلط به این مباحث امکان پذیر نمی باشد، ولی امکان فعالیت روابط عمومی و پاسخگویی موفق به افکار عمومی نیز تنها در جریان آزاد اطلاع رسانی فراهم می باشد. بر این اساس روابط عمومی، رسانه و افکار عمومی یک مجموعه اطلاع رسانی را تشکیل می‌دهند که تنها در صورت فضای بازاطلاع رسانی این فرآیند و دوره کامل می‌شود و در فضای بسته اطلاع رسانی، طنز جای تحلیل، وحدت جای تکثر و شایعه جایگزین خبر خواهد شد. بنابراین باید به اصل آزادی جریان اطلاعات در روابط عمومی‌ها توجه شود زیرا کار روابط عمومی تعریف از سازمان ذیربط نیست و باید در این حوزه به بیان نقص و کاستی‌ها نیز پرداخته شود.
هنر نیز به عنوان یکی از ابعاد مهم فعالیت‌های روابط عمومی است چرا که بیان هنری برای روابط عمومی یک ارزش است و در همه فعالیت‌ها برای ماندگاری پیام از ظرفیت‌های هنری استفاده می‌شود و این هنرمندی در کار روابط عمومی در به کارگیری شیوه‌ها برای ارایه خدمات بهتر جلوه می‌کند و از این طریق است که مجموعه‌ای پاسخگو، مردم‌مدار و پذیرنده دیدگاه‌های عمومی شکل گرفته و به بهبود مدیریت می‌انجامد.

منبع : انجمن روابط عمومی ایران


 
این مطلب صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر شده و محتوای آن لزوما مورد تایید تبیان نیست .