تبیان، دستیار زندگی
آزمونی را كه در اختیار شما می گذاریم ، سرعت تشخیص بینایی شما را می سنجد . این آزمون از نوع آزمون های ادراك به حساب می آید .آزمون های ادراك نقش مهمی در آزمایش های كارآمدی دارند . زیرا نتیجه آنها با عملكرد  شغلی افراد همب...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آزمون سنجش توانایی مشاهده

آزمونی را كه در اختیار شما می گذاریم ، سرعت تشخیص بینایی شما را می سنجد . این آزمون از نوع آزمون های ادراك به حساب می آید .آزمون های ادراك نقش مهمی در آزمایش های كارآمدی دارند . زیرا نتیجه آنها با عملكرد  شغلی افراد همبستگی بالایی را نشان می دهد. از این آزمون ها می توان برای انتخاب كارمندان دفتری ، كارگزارانی كه با ماشین ها مختلف كار می كنند، كنترل كنندگان و ... استفاده كرد . آزمون های ادراك دقت آزمودنی را نیز به كار می گیرند و گاهی به آزمون های دقت شهرت پیدا می كنند .

در زندگی روزانه موارد بسیار زیادی وجود دارد كه می توان آنها را به كمك این آزمون ها بررسی   كرد . این موارد  بیشتر آنهایی هستند كه به دقت و نوعی مشاهده نیاز دارند . مانند خواندن ، ‌نوشتن ، ‌حساب كردن و ... كه هم توانایی انجام دادن كارهای ساده و پیش پا افتاده را به كار می گیرند و هم در به كارگیری توانایی تحلیل و تمیز اطلاعات معنی دار و تشخیص اهمیت آنها نیز مفید واقع می شوند .

انواع مختلف آزمون ها ادراكی وجود دارد : عددی ، كلامی و تصویری . در این جا نمونه ای از نوع عددی  آن ارائه می شود .

آزمون بررسی اعداد

این آزمون ، كه به صورت های مختلف ارائه می شود ،‌ در انتخاب دانش آموزان  به رشته های مختلف و كارمندان حسابداری كاربرد زیادی دارد . به كمك این آزمون  می توان افرادی را برای كارهایی كه به تمركز تقریباً زیاد و طولانی نیاز دارد انتخاب كرد .

آزمون از گروه های اعداد ، كه در دو ستون قرار گرفته اند ،‌ تشكیل می شود كار شما این است كه اعداد دو ستون را ردیف به ردیف بررسی كنید . اگر دو سری عدد ( سمت راست و سمت چپ )  مثل هم شدند یك  *  در داخل مربع مربوط به آن بگذارید . برای آن كه نحوه پاسخگویی را خوب یاد بگیرید به چند تمرین زیر پاسخ دهید .

لازم است كه شما سریع كار كنید و در عین حال مرتكب خطا نشوید .

مثال :

1869869

2432432
3563563
428522842
5749794
6968968

7422432
8356356
928522842
10749479

پاسخ ها : در تمرین های سمت چپ ، تنها سری های اول و سوم مثل هم هستند . در سمت راست ، سه سری اول مثل هم هستند . در مقابل هر یك از پاسخ های درست یك * بگذارید .
پیش از آن كه ورق بزنید آماده شوید تا به مدت 3 دقیقه كار كنید . هر وقت احساس كردید كه تمركز دارید شروع كنید .

شروع كنید

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.