تبیان، دستیار زندگی

طلیعه 3

از نظر اسلام زن باید به مثابه یک عنصر انسانی تمام مراحل کمال را طی کند و زن همانند مرد می تواند به عنوان یک دانشمند، مخترع، فیلسوف و عنصر فعال در صحنه های سیاسی، اداری و دولتی به جامعه خدمت کند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 
طلیعه 3

امام خمینی 18/11/66

زن مربی جامعه است. از دامن زن انسانها پیدا می شوند، مرحله اول مرد و زن صحیح، از دامن زن است مربی انسانها زن است، سعادت و شقاوت کشورها بسته به وجود زن است. زن با تربیت صحیح خودش انسان درست می کند. و با تربیت صحیح خودش کشور را آباد می کند. زن منشأ خیرات است.

 

مقام معظم رهبری

در بازنگری ارزشهای سازنده شخصیت زن باید ادعا نامه ای علیه کسانی که در طول دهه های اخیر با سیاستهای مغرضانه و غلط خود نسبت به زنان اهانت کرده اند، صادر شود و فرهنگ غربی و سردمداران آن متهم اصلی در این زمینه هستند، غربیها هنگامی به فکر حقوق زن افتادند که در توسعه کارخانه های خود به نیروی ارزان قیمت زنان و در صحنه سیاست به آراء آنها نیازمند بودند.

 


امام خمینی 18/11/66

تمدن غرب از یکسو زن را مانند بیشتر ادوار تاریخ طرف ضعیف و مغلوب در مجموعه خانواده و جامعه دانسته و نگه داشته و از سوی دیگر با تحمیل فرهنگ منحط دست تطاول جنس مرد را به شخصیت وی گشوده است.

 


مقام معظم رهبری 18/9/72

اگر به اعماق جوامع بشری از جمله جوامع متمدن نظاره بکنیم می بینیم واقعیت این طور نیست و زن امروز همچنان در زیر بار ستم تحمیلی تاریخ قرار دارد. زن در تاریخ همواره مظلوم بوده است مگر در موارد بسیار خاصی. امروز هم همان وضعیت وجود دارد، زن در خانواده و در محیط کار و در جامعه مورد ستم از سوی مرد قرار می گیرد.

 


امام خمینی 9/11/67

متأسفانه درطول تاریخ، زنان به خاطر ناشناخته ماندن قدر و منزلتشان همواره تحت ستم قرار داشته و شأن حقیقی خود را آنگونه که خواست اسلام بوده حفظ نکرده است. و سوق دادن زن به سوی تجمل گرایی ستم بزرگی است که زن را از آرمانها و اهداف تکاملی خود غافل می کند، اما اسلام بر اساس بقای منطقی خود نسبت به زن دید واقع بینانه و متکی بر فطرت و طبیعت و نیازهای حقیقی دارد و حکم الهی نیز متناسب با خواستها و نیازهای گوناگون است.

 


مقام معظم رهبری 17/10/69

آنانکه با نام ایجاد تحول اجتماعی و اقتصادی الگوهای فاسد و پلید خویش را با نقابی از پیشرفت و تمدن به زنان جهان تحمیل می کنند، نه تنها به بانوان بلکه به انسان و انسانیت خیانت می کنند.

 


امام خمینی 21/11/66

اسلام برای خانواده اهمیت بسیار زیادی قایل است و در جهت ممانعت از تزلزل بنیان خانواده، رعایت ضوابط و حد و مرزها را در محیط جامعه لازم و ضروری می داند. فرهنگ اسلامی، فرهنگ عدم اختلاط زن و مرد است و با هدف تأمین خوشبختی و پیشرفت زندگی زن و مرد بر روی این مسأله سختگیری کرده است و این نقطه مقابل خواست قدرتمندان جهان است.

 

مقام معظم رهبری21/7/73

منبع:حوزه نت
این مطلب صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر شده و محتوای آن لزوما مورد تایید تبیان نیست .