تبیان، دستیار زندگی
می دانید نام صابون از کجا آمده است؟ در افسانه های قدیم روم، کوهی به نام ساپو وجود دارد که رومی‌ها در آن حیوانات را قربانی و به خدایان خود پیشکش می‌کردند....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

صابون

صابون

صابون

صابون

صابون

صابون

می دانید نام صابون از کجا آمده است؟

در افسانه های قدیم روم، کوهی به نام "ساپو" وجود دارد که رومی‌ها در آن حیوانات را قربانی و به خدایان خود پیشکش می‌کردند. باران چربی این حیوانات و خاکستر آتشی را که مردم درست کرده بودند، می‌شست و به رودخانه تیبر می‌ریخت.

پس از مدتی مردم متوجه شدند که اگر کمی از گل و لای این رودخانه را با آب مخلوط کنند، بدنشان تمیزتر می‌شود. این اولین صابونی بود که انسانها ساختند.