تبیان، دستیار زندگی
برای اجرای این آزمایش، بعد از باز کردن مدلسازی روی گزینه File کلیک کرده و سپس Load Homework را انتخاب نمایید. بعد بر روی Thermochemistry و پس از آن روی Coffee کلیک کنید. فرض کنید می‌خواهید برای خودتان قهوه درست کنید. 250 میلی لیتر قهوه در اختیار دا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
قهوه با شیر

برای اجرای این آزمایش، بعد از باز کردن برنامه مدلسازی روی گزینه File کلیک کرده و سپس Load Homework را انتخاب نمایید. از لیست نمایش داده شده گزینه ی Thermochemistry و سپس Coffee را کلیک کنید.

فرض کنید می‌خواهید برای خودتان قهوه درست کنید. 250 میلی لیتر قهوه در اختیار دارید که دمای آن دقیقاً 95 درجه سانتیگراد است. مقداری شیر نیز دارید که در دمای 10 درجه سانتی گراد نگهداری شده است. چند میلی لیتر شیر باید به قهوه اضافه کنید تا دمای آن به 90 درجه برسد؟

(فرض کنید ظرفیت گرمایی ویژه قهوه و شیر، برابر 4.186J/gc است و چگالی آنها نیز یکسان و برابر 1.0g/mL است.)

ابتدا جواب را با کاغذ و قلم محاسبه کنید و بعد نتیجه خود را با استفاده از مدلسازی چک کنید . برای انجام محاسبات، باید از انتقال گرما با محیط جلوگیری شود. پس لازم است ظروف خود را عایق بندی کنید.

بر روی ظرف right-click کنید و در بخش Thermal properties (خصوصیات گرمایی) گزینه Insulated From Surroundings (عایق بندی) را انتخاب نمایید.

صفحه اصلی