• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 19:12
  • تاريخ :

جوش شیرین و سرکه

جوش شیرین و سرکه 

 

جوش شیرین و سرکه 

 

جوش شیرین و سرکه 

 

جوش شیرین و سرکه  

جوش شیرین و سرکه

اگر سرکه را روی جوش شیرین بریزید، کف می‌کند. این مطلب را بسیاری از افراد می دانند؛ اما ما می‌خواهیم با همین کف چند کار کوچک جالب انجام دهیم. می خواهیم قایق، موشک و آتشفشان بسازیم. ممکن است محیط اطراف شما کمی نا مرتب شود، ولی مشاهده عینی این پدیده ها برایتان بسیار جالب خواهد بود.

UserName