تبیان، دستیار زندگی

تضییع نوافل

امیرالمومنین: از ما و شیعیان ما نیست كسی كه نماز وتر را ضایع كند یا در دو ركعت فجر سهل انگاری كند. این حدیث یعنی چی؟ ضایع كند یعنی چی؟ سهل انگاری كند یعنی چی؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نماز شب

مقصود از این گونه احادیث شیعه واقعی است. یعنی شیعه واقعی باید به نوافل اهمیت دهد و آن را ضایع نکند مقصود از تضییع، اهمال در خواندن آن است با ترک یک بار و و دو بار به ویژه به جهت عذر تضییع صورت نمی گیرد اما این که فرد اهمیت ندهد و عین خیالش نباشد که در طول سال یک بار نماز شب و دیگر نوافل را نمی خواند چنین شخصی شیعه واقعی امیر المومنین نیست ، تضییع به اهمیت ندادن به چیزی محقق می شود سهل انگاری نیز معنای نزدیک به آن در فارسی است.

منبع: پرسمان دانشجویی
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.