تبیان، دستیار زندگی

حذف آلودگی آب با روش گیاه پالایی، دستاورد برتر دبستان حضرت معصومه در بخش سمینار

این روش را برای زدودن آلودگی های نفتی به کار می برند.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
دوازدهمین دوره از پروژه های دانش آموزی تبیان نیز با یاری خداوند و حضور پر شور شما دوستان و علاقمندان به پایان رسید.
در این دوره از جشنواره تعداد 126 گروه در بخش های سمینار های علمی، غرفه های نمایشگاهی و مسابقات به عنوان گروه های برتر، برگزیده و معرفی شدند.
بر آن شدیم تا با معرفی پروژه های گروه های برتر علاوه بر قدردانی از این دوستان نوآور، زمینه ای را برای ایده پروری سایر پژوهشگران علاقمند فراهم آوریم.
  
حذف آلودگی آب با روش گیاه پالایی، دستاورد برتر دبستان حضرت معصومه در بخش سمینار
مقطع: دبستان
موضوع: حذف آلودگی آب با روش گیاه پالایی
نام مدرسه: دبستان حضرت معصومه
نام استاد: خانم فرناز ساحری
دانش آموزان: روژان راکی پور، ماهک محمودی، طناز اسماعیلی، گلسا شیرکانی، گلشید شیرکانی

چکیده:
گیاه پالایی ، تکنیک پالایشی است که شامل جذب، تغییر شکل، تجمع و یا تصعید آلاینده ها با کمک گیاهان برای زدودن آلودگی های آب، خاک و هوا می باشد. این روش را برای زدودن آلودگی های نفتی نیز به کار می برند.

گیاه پالایی با استفاده از مهندسی گیاهان سبز شامل گونه های علفی و چوبی برای برداشت مواد آلاینده از آب و خاک یا کاهش خطرات آلاینده های محیط زیست نظیر فلزات سنگین، عناصر کمیاب، ترکیبات آلی و مواد رادیو اکتیو به کار برده می شود. مهم ترین ترکیبات معدنی آلاینده، فلزات سنگین بوده و میکرو ارگانیسم های خاک قادر به تجزیه آلاینده های آلی هستند، اما برای تجزیه میکروبی فلزات نیاز به آلی شدن یا تغییرات فلزی آن ها وجود دارد که امروزه از گیاهان برای این بخش استفاده می شود.

اگرچه دغدغه دیگر برای کارشناسان، نحوه استفاده از گیاهانی است که به این شکل آلوده می شوند، اما راهکار تولید انرژی به عنوان یکی از ضروری ترین بخش های زندگی امروز، دریچه دیگری را برای دانشمندان باز کرد. از دیدگاه جهانی، پس از آب و هوا، پوسته خاک، سومین جزء عمده محیط زیست انسان تلقی می شود.

فلزات سنگین و دسترسی آنها در خاک
فلزات سنگین، عناصری با وزن اتمی  63/54 تا 200/59می باشند. برخی از فلزات سنگین به مقدار کم مورد نیاز ارگانیسم های زنده هستند. هر چند افزایش بیش از حد همین فلزات سنگین ضروری می تواند برای ارگانیسم ها مضر باشد.

فلزات سنگین غیر ضروری شامل آرسنیک، آنتیمونی، کادمیم، کرم جیوه، و سرب است که این فلزات در رابطه با آلودگی خاک و آب های سطحی بسیار مهم هستند و مورد توجه علم گیاه پالایی قرار می گیرند .

تولید انرژی
سوزاندن و تولید گاز از روش های مهم برای تولید انرژی گرمایی و الکتریکی است که می توان از گیاهان آلوده استخراج شوند. بازیافت این انرژی از بیومس به وسیله سوزاندن یا تولید گاز می تواند ارزش اقتصادی داشته باشد. زیرا آن را نمی توان به عنوان علوفه یا کود مصرف کرد .

رفع آلودگی های نفتی
آلودگی های نفتی یک پیامد اجتناب ناپذیر از افزایش سریع جمعیت و فرایند صنعتی شدن است که به دنبال آن آلودگی خاک توسط مواد هیدروکربنه نفتی به شکل وسیع در اطراف تأسیسات اکتشاف و پالایش و به شکل موضعی در مسیرهای انتقال این مواد در سطح استان های نفت خیز جنوبی کشور قابل مشاهده است.

علاوه بر انتشار مستقیم این آلاینده ها، غبارات حاصل از سوخت گاز های همراه نفت، طی سالیان متمادی توانسته مواد سمی و مضری به خاک های منطقه اضافه کند .

حذف آلودگی آب با روش گیاه پالایی، دستاورد برتر دبستان حضرت معصومه در بخش سمینار

 آلودگی آب
دانش آموزان آلودگی های آب در تهران را بررسی کردند. منظور از آلودگی آب، آلودگی شیمیایی، یا میکروبی و آلودگی با مواد زاید آب دریاچه ها، رودخانه ها، اقیانوس ها و آب های زیرزمینی است. هنگامی که آلودگی ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم بدون تصفیه از مواد ترکیبی مضر در آب ها تخلیه می شوند، آلودگی آب ها بیشتر می شوند. آلودگی آب ها بر گیاهان و ارگانیسم های زنده درون این آب ها اثر می گذارند.

 تقریباً در همه موارد، این اثرات علاوه بر گونه های منفرد و جمعی، گروه های زیستی طبیعی را نیز تخریب می کند .آلودگی آب یک مشکل بزرگ جهانی است که به ارزیابی مداوم و تجدید نظر در سیاست منابع آبی در همه سطوح احتیاج دارد.
همواره اشاره شده است که آلودگی آب علت مرگ و میر در سراسر جهان است.

حذف آلودگی آب با روش گیاه پالایی، دستاورد برتر دبستان حضرت معصومه در بخش سمینار
برای مشاهده مجموعه فایل های ضمیمه اینجا کلیک کنید.
  
بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان
تهیه: نگار تجملیان- تنظیم: نسرین صادقی