بعضی‌ها فکر می‌کنند معنی و نتیجه نسبیت این است که نور همیشه سرعت یکسانی دارد این بعضی‌ها احتمالا فیزیک دبیرستان را فراموش کرده اند. این هم یک بازی محض یاد آوری!...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نور و ماده!

بعضی‌ها فکر می‌کنند معنی و نتیجه نسبیت این است که نور همیشه سرعت یکسانی دارد این بعضی‌ها احتمالا فیزیک دبیرستان را فراموش کرده اند. این هم یک بازی محض یاد آوری!

 

مترجم:ساناز فرهنگی