• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 18:37
  • تاريخ :

عمر زیادی!

ترافیک

خیلی ساده! ترافیک - چهارراه ... چراغ قرمز!

در عمرمان چند ساعت یا چند دقیقه یا چند روز! پشت چراغ قرمز منتظر می‌مانیم؟ بیایید حساب کنیم!

هر چراغ قرمز حدوداً بین 20 ثانیه تا یک دقیقه طول می‌کشد. ما این زمان را 50 ثانیه در نظر می گیریم.

 

در طول یک مسیر معمولی با چند تا چراغ قرمز برخورد می‌کنیم؟ یکی؟ نه بیشتر! 10 تا هم نه، شاید سه یا چهار خوب باشد. اما هر روز چند تا از این مسیرها داریم؟ الان که دانش آموزیم، شاید یکی دو تا اما بعداً که بزرگ شدیم، شاید در طول روز مجبور شویم به 10 جای مختلف برویم؛ ولی فکر کنم به طور میانگین حدود 6 تا مسیر در روز خوب است. پس می‌شود حدود 15 - 16 تا چراغ در روز ... کمی زیاد شد ... می‌خواهید همان 10 تا چراغ در روز را بگیریم ...

 

10 تا چراغ 50 ثانیه ای یعنی حدود 500 ثانیه در روز یا حدود 8 دقیقه ... اما طول کل عمر ما چه قدر است؟ انشاا... 120 سال عمر کنید! اما به طور میانگین،70 سال در نشر می گیریم فرض کنیم 10 سال اول و 10 سال غم انگیز پایانی را هم نادیده می گیریم ... یعنی حدود 50 سال. هر سال هم حدود 360 روز است ... می‌شود؟ ...

دقیقه 150000=8*360*50=کل زمان معطلی در تمام عمر

 

150 هزار دقیقه ... وای ... می‌دانید چند روزمی شود؟ هر روز 24 ساعت و هر ساعت 60 دقیقه است یعنی طول هر روز حدود 1500 دقیقه است پس 150 هزار دقیقه می‌شود حدود 100 روز .. وای ... یعنی ما در طول عمر خود، حدود 100 روز پشت چراغ قرمز می‌ایستیم ... چیزی حدود 3 ماه ... من دیگر ترجیح می‌دهم ساکت بمانم!!!

 

نویسنده:طاها یاسری

UserName