• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 18:36
  • تاريخ :

انرژی

 

به مدل سازی زیر توجه کنید. در این مدل سازی دو ماشین آبی و قرمز به یکدیگر برخورد می‌کنند.

شما می‌توانید جرم و سرعت هر ماشین را تعیین کنید. ( البته جرم ماشین بایستی کم تر از 5/0 کیلوگرم و سرعت ماشین بین 5/0 - و 5/0 متر بر ثانیه باشد ) در ضمن با انتخاب (Elastic Collision) نوع برخورد، الاستیک و با انتخاب (Inelastic collison) نوع برخورد غیر، الاستیک خواهد شد.

جرم ماشین قرمز را 5/0 کیلوگرم و سرعت آن را 5/0 متر بر ثانیه و جرم ماشین آبی را 5/0 کیلوگرم و سرعت آن را صفر در نظر بگیرید. حال بر روی کلید Start کلیک کنید. اگر برخوردغیر الاستیک باشد نحوه ی حرکت هر ماشین چگونه خواهد بود؟

 

برای دیدن این بخش شما به نرم افزار جاوا نیاز دارید

 

سعی کنید این برخورد را از دیدگاه سرعت (Velocity) و انرژی جنبشی (سینبیک) (Kinetic energy) بررسی نمائید. وقتی برخورد را از دیدگاه انرژی بررسی می‌کنید، به دقت به مقادیر انرژی قبل و بعد از برخورد توجه کنید. آیا در برخورد غیر الاستیک، قانون بقای انرژی جنبشی صادق است؟

حال آزمایش دیگری ترتیب می‌دهیم . جرم ماشین قرمز را 5/0 کیلوگرم و سرعت آن را 5/0 متر بر ثانیه و جرم ماشین آبی را 5/0 کیلوگرم و سرعت آن را 5/0 متر بر ثانیه در نظر بگیرید. حال بر روی کلید Start کلیک کنید.اگر برخورد الاستیک باشد، نحوه ی حرکت هر ماشین چگونه است؟ اگر برخورد غیر الاستیک باشد، نحوه ی حرکت ماشین‌ها چگونه خواهد بود؟

 

خودتان آزمایش های دیگری طراحی کنید و نتیجه بگیرید.

UserName