تبیان، دستیار زندگی
آیا می‌توانید میزه لرزه تان را به کامپیوتر وصل کنید؟ پروژه خوبی خواهد شد! ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

میز لرزه بسازید

  • نئوپان
  • میله پرچ متوسط
  • 4 فنر مناسب به اندازه قطر پرچ
  • باتری و جاباتری
  • سیم رابط
  • آرمیچر

میز لرزه بسازید

  • کلید یا پتانسیومتر

میز لرزه بسازید

میز لرزه بسازید

  • دایره نازک چوبی

میز لرزه بسازید

میز لرزه بسازید

میز لرزه بسازید

آیا می‌توانید میزه لرزه تان را به کامپیوتر وصل کنید؟ پروژه خوبی خواهد شد!

 

 

 

مترجم:ساناز فرهنگی