• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 18:36
  • تاريخ :

میز لرزه بسازید

  • نئوپان
  • میله پرچ متوسط
  • 4 فنر مناسب به اندازه قطر پرچ
  • باتری و جاباتری
  • سیم رابط
  • آرمیچر

میز لرزه بسازید

 

  • کلید یا پتانسیومتر

میز لرزه بسازید

میز لرزه بسازید

 

  • دایره نازک چوبی

 

میز لرزه بسازید

میز لرزه بسازید

 

میز لرزه بسازید

آیا می‌توانید میزه لرزه تان را به کامپیوتر وصل کنید؟ پروژه خوبی خواهد شد!

 

 

 

 

 

مترجم:ساناز فرهنگی

UserName