• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 18:35
  • تاريخ :

مدلسازی

می خواهیم مطالبی را که در مورد خطوط میدان آموختیم، کمی واقعی تر ببینیم. برای این کار از دو مدل سازی زیر کمک می‌گیریم. پس از مطالعه راهنمای هر یک از مدلسازی ها، به راحتی می‌توانید از آن استفاده کنید.

 

   

 

صفحه اصلی

میدان الکتریکی

نرم افزار

خطوط میدان

 

نویسنده:صادق بهداد

UserName